Vis studentum.no som: Mobil

Pedagogikk - Bachelor

NLA Høgskolen
Sammendrag
Heltid
3 år, 180 studiepoeng
Bachelor
Oppstart: Høst - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Pedagogikk - Bachelor

Bachelor i pedagogikk

NLA Høgskolen tilbyr både bachelorgrad i pedagogikk, og bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk. Studiene gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid og er praksisorientert og verdiorientert.

Formålet med studiet er å fremme danning hos den enkelte student og i studentgruppen, dyktiggjøre til oppgaver i hjem, pedagogiske institusjoner, arbeid og fritid, og bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom studiet vil det bli lagt vekt på en klargjøring og drøfting av pedagogiske verdivalg som oppdragelse og undervisning fører med seg, og på å se valgene i sammenheng. En vil særlig være oppmerksom på pedagogiske konsekvenser av de verdier som barnehage og skole bygger på: respekt for skaperverket og menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Det er videre sentralt i studiet å drøfte forholdet mellom de ulike utdannings- og oppdragelsesinstitusjonene og hvilke formål, oppgave og mandatområde disse har.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad, 180 studiepoeng.

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag.

På NLA finner du et studietilbud som omfatter Lærerutdanning, Pedagogikk, Teologi, religion og filosofi, Interkulturelle studier, Journalistikk, medier og kommunikasjon, Musikk, Økonomi og administrasjon og Idrett.

De tre studiestedene ved NLA Høgskolen er:

  • NLA Høgskolen Bergen
  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate
  • NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Vis alle utdanninger fra NLA Høgskolen

Kontaktinformasjon til NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

Tlf: 55 54 07 00
www.nla.no

Studentene setter karakterer

Øyvind
(3)
Bra skole med godt verdigrunnlag. Har bare en dag i uken med undervisning på master. Litt lite. Skulle også ønske det var flere gutter som studerte pedagogikk. Jobbmulighetene er ikke så godt å si så mye om egentlig for jeg er ike ferdig enda, men satser på å få en god jobb:-)
OMTALER
Vurdering
(3,0)
Basert på 1 omtaler