Pedagogikk årsstudium

NLA Høgskolen
Sammendrag
Årsstudium
Bergen
1 år
Heltid
Høst
Klasserom

Pedagogikk årsstudium

Pedagogikk – i teori og praksis – handler dypest sett om den eldre generasjonens holdning til den yngre generasjonen. Utfordringene er å vurdere hva vi voksne egentlig ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og hvorvidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge. Som grunnlag for slike vurderinger trengs det nærhet til pedagogisk praksis, åpenhet for å gjøre erfaringer, og mulighet for kritisk drøfting av verdispørsmål. Studiet gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, og er praksisorientert og verdiorientert.

Pedagogikk som studium er vitenskapen om oppdragelse og undervisning, og drøfting av hva som er god pedagogisk praksis. Refleksjon over praksis som eksistensiell utfordring er sentral i faget. Pedagogikkstudiet gir blant annet innsikt i forholdet mellom voksne og barn, hva som er verdt å gi videre til neste generasjon, hvordan barn og unge lærer, hva kunnskap er, hvordan forståelse og innsikt kan økes på ulike kunnskapsfelt og hva som gir kunnskap gyldighet. Disse aspektene representerer både personlige, mellommenneskelige og samfunnsmessige utfordringer for studentene, og det er derfor et uttalt mål at studiet skal bidra til sensitivitet for pedagogiske spørsmål, økt innsikt og forståelse.

Kontaktinformasjon til NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

Tlf: 55 54 07 00
Fax 55 54 07 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!