Årsstudium

Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

NLA Høgskolen, i Bergen (+1 studiesteder)
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Se muligheter hos NLA (+2 startdatoer)
Varighet
1 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Se muligheter hos NLA (+2 startdatoer)

Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Studiet tar sikte på å danne morgendagens ledere i kirke, menigheter og organisasjoner. Du får innsikter fra ledelsesfag og praktisk teologi. Engasjerte forelesere og kloke mentorer er opptatt av å høre dine refleksjoner. Og du får en god balanse mellom teori og praksis gjennom hele året. Studiet kan tas både i Bergen og Oslo. Årstudiet i praktisk teologi og ledelse er også første året på en bachelor. Året vil bestå av intensive studieuker ca. hver tredje uke, der det er fokus på samspillet mellom undervisning - praksis – mentorering. Det vil bidra til en leders karakterbygging, der målet er at du skal lære hvordan du kan lede seg selv og andre. Du vil også få innføring i kristen trosopplæring i ulike aldersgrupper. NLA Høgskolen har fått akkreditert profesjonsstudium i teologi (cand. theol.) av NOKUT i februar 2021, og har på dette grunnlaget søkt Kunnskapsdepartementet om rett til å starte opp studiet og tildele graden. Det planlegges for at programmet blir aktivt fra studieåret 2021-22 dersom søknaden innvilges. Studenter som har søkt opptak på Bachelor i teologi, Master i teologi, Bachelor/årsstudium i Praktisk teologi og ledelse eller KRLE årsstudium vil kunne søke overgang til profesjonsstudiet (tilbys i Bergen) når programmet blir aktivt, eller senere i sine egne studier etter overgangsregler fastsatt i studieplanen dersom de er interessert i å kvalifisere seg for pastor- eller prestetjeneste.

Kommende startdatoer

Velg mellom 2 startdatoer

Se muligheter hos NLA

  • Klasserom
  • Bergen

Se muligheter hos NLA

  • Klasserom
  • Oslo
NLA Høgskolen
Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag. På NLA finner du et studietilbud som omfatter Lærerutdanning, Pedagogikk, Teologi, religion og filosofi, Interkulturelle studier, Journalistikk, medier...

Les mer og vis alle utdanninger ved NLA Høgskolen

Highlights