Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

NLA Høgskolen
Sammendrag
Årsstudium
Bergen, Oslo
1 år
Heltid/deltid

Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Studiet tar sikte på å danne morgendagens ledere i kirke, menigheter og organisasjoner. Du får innsikter fra ledelsesfag og praktisk teologi. Engasjerte forelesere og kloke mentorer er opptatt av å høre dine refleksjoner. Og du får en god balanse mellom teori og praksis gjennom hele året. Studiet kan tas både i Bergen og Oslo.

Årstudiet i praktisk teologi og ledelse er også første året på en bachelor. Året vil bestå av intensive studieuker ca. hver tredje uke, der det er fokus på samspillet mellom undervisning - praksis – mentorering. Det vil bidra til en leders karakterbygging, der målet er at du skal lære hvordan du kan lede seg selv og andre. Du vil også få innføring i kristen trosopplæring i ulike aldersgrupper. NLA Høgskolen har fått akkreditert profesjonsstudium i teologi (cand. theol.) av NOKUT i februar 2021, og har på dette grunnlaget søkt Kunnskapsdepartementet om rett til å starte opp studiet og tildele graden. Det planlegges for at programmet blir aktivt fra studieåret 2021-22 dersom søknaden innvilges. Studenter som har søkt opptak på Bachelor i teologi, Master i teologi, Bachelor/årsstudium i Praktisk teologi og ledelse eller KRLE årsstudium vil kunne søke overgang til profesjonsstudiet (tilbys i Bergen) når programmet blir aktivt, eller senere i sine egne studier etter overgangsregler fastsatt i studieplanen dersom de er interessert i å kvalifisere seg for pastor- eller prestetjeneste.

Kontaktinformasjon til NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

Tlf: 55 54 07 00
Fax 55 54 07 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!