Profesjonsstudium i teologi

NLA Høgskolen
Sammendrag
Profesjonsstudium
Bergen
5 år
Heltid

Profesjonsstudium i teologi

Vil du bli prest, pastor eller forsamlingsleder? Da er profesjonsstudiet i teologi noe for deg. Livet som prest, pastor eller forsamlingsleder er for mange det mest meningsfulle de kan tenke seg.

Du får møte alle slags folk i ulike livssituasjoner, gi dem et møte med den kristne tro og bidra til vekst og modning i deres kristne liv. Det er også høyst meningsfullt for dem du møter. Du kommer tett på menneskers hverdag, møter dem ved store fester i livet (som dåp, konfirmasjon, bryllup) og kan bli en hjelp i eksistensielle eller samfunnsmessige kriser (som ved gravferd, dødsfall og naturkatastrofer).

Profesjonsstudiet i teologi gir deg graden cand.theol. (candidata/-us theologiae), som kvalifiserer deg bredt for å gå inn i disse oppgavene, gjennom at du lærer å fortolke og formidle Bibelen, kommer på innsiden av kirkens tro og liv historisk og dagsaktuelt, og får øvd deg på og reflektert rundt preste- eller pastorrollens ulike oppgaver gjennom praktisk-teologiske emner og praksisperioder.

Profesjonsstudiet kvalifiserer deg til prestestilling i Den norske kirke, sammen med gjennomført Veien til vigslet tjeneste (VTVT) som er et innføringsprogram fra Den norske kirke for studenter på veg mot ulike vigslede tjenester i kirken, drevet av Bispemøtet. Studenter som sikter mot tjeneste i andre kirkesamfunn eller organisasjoner kan få lagt opp sine praksisperioder på relevante steder for slik tjeneste.

På profesjonsstudiet i teologi studerer du kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen. Språkstudiene i hebraisk og nytestamentlig gresk gir grunnlag for å forstå de bibelske grunntekstene og er et viktig grunnlag for videre teologistudier. Du har også mulighet til å ta et sommersemester i Israel og Palestina eller inkludere ledelsesfag fra studiet i praktisk teologi og ledelse på bachelornivå. Studiemiljøet ved teologistudiet er unikt. Her møter du engasjerte medstudenter som skal fylle ulike roller i kirke- og organisasjonsliv i framtiden.

Kontaktinformasjon til NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

Tlf: 55 54 07 00
Fax 55 54 07 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!