Profesjonsstudium

Profesjonsstudium i teologi

NLA Høgskolen, i Bergen
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Se muligheter hos NLA Se detaljer
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Se muligheter hos NLA Se detaljer

Profesjonsstudium i teologi

Vil du bli prest, pastor eller forsamlingsleder? Da er profesjonsstudiet i teologi noe for deg. Livet som prest, pastor eller forsamlingsleder er for mange det mest meningsfulle de kan tenke seg. Du får møte alle slags folk i ulike livssituasjoner, gi dem et møte med den kristne tro og bidra til vekst og modning i deres kristne liv. Det er også høyst meningsfullt for dem du møter. Du kommer tett på menneskers hverdag, møter dem ved store fester i livet (som dåp, konfirmasjon, bryllup) og kan bli en hjelp i eksistensielle eller samfunnsmessige kriser (som ved gravferd, dødsfall og naturkatastrofer). Profesjonsstudiet i teologi gir deg graden cand.theol. (candidata/-us theologiae), som kvalifiserer deg bredt for å gå inn i disse oppgavene, gjennom at du lærer å fortolke og formidle Bibelen, kommer på innsiden av kirkens tro og liv historisk og dagsaktuelt, og får øvd deg på og reflektert rundt preste- eller pastorrollens ulike oppgaver gjennom praktisk-teologiske emner og praksisperioder. Profesjonsstudiet kvalifiserer deg til prestestilling i Den norske kirke, sammen med gjennomført Veien til vigslet tjeneste (VTVT) som er et innføringsprogram fra Den norske kirke for studenter på veg mot ulike vigslede tjenester i kirken, drevet av Bispemøtet. Studenter som sikter mot tjeneste i andre kirkesamfunn eller organisasjoner kan få lagt opp sine praksisperioder på relevante steder for slik tjeneste. På profesjonsstudiet i teologi studerer du kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen. Språkstudiene i hebraisk og nytestamentlig gresk gir grunnlag for å forstå de bibelske grunntekstene og er et viktig grunnlag for videre teologistudier. Du har også mulighet til å ta et sommersemester i Israel og Palestina eller inkludere ledelsesfag fra studiet i praktisk teologi og ledelse på bachelornivå. Studiemiljøet ved teologistudiet er unikt. Her møter du engasjerte medstudenter som skal fylle ulike roller i kirke- og organisasjonsliv i framtiden.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Se muligheter hos NLA

  • Klasserom
  • Bergen
NLA Høgskolen
Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag. På NLA finner du et studietilbud som omfatter Lærerutdanning, Pedagogikk, Teologi, religion og filosofi, Interkulturelle studier, Journalistikk, medier...

Les mer og vis alle utdanninger ved NLA Høgskolen

Highlights