Vis studentum.no som: Mobil

Regnskap og revisjon - Master

Handelshøyskolen BI
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: August - Oslo
Ja

Om utdanningen

Master i regnskap og revisjon

Dette studiet gir deg dybdekunnskap om regnskap og revisjon – fagområder som er viktige ledelsesverktøy i dag. Master i regnskap og revisjon er et to årig profesjonsstudium, med fokus på blant annet disse fagområdene: Revisjon og regnskap, forretningsjus, verdsetting. Du vil lære om revisjonsteori og metode, analyse av årsrapport, skatt- og avgiftsrett, selskapsrett og teknikker for å vurdere lønnsomhet og verdsetting av foretak.

Opptakskrav/Søknad

1. KRAV TIL UTDANNING

1.1. Bachelorgrad
Fullført og bestått bachelorgrad (180 studiepoeng) som har hovedvekt på økonomiske fag, revisjon, forretningsjus eller finans.

1.2 Mastergrad som opptakskriterium
Søkere med mastergrad fra norsk eller utenlandsk lærested som har hovedvekt på økonomiske fag eller finans kan tas opp på dette grunnlaget. Søkere med mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen kan tas opp på dette grunnlaget, forutsatt at søkeren har en spesialisering eller masteroppgave i et emne innenfor ett av spesialiseringsfagene på Master i regnskap og revisjon. Associate Dean for studiet vurderer i hvert enkelt tilfelle om kvalifikasjonene (kurssammensetning og karakternivå) er tilstrekkelige for opptak.

2. KRAV TIL FAGSAMMENSETNING PÅ BACHELORGRADEN

For å kvalifisere må søkeren ha minst C i kvalifiserende fag i et omfang av minst 90 studiepoeng. Som kvalifiserende fag regnes fagområder innenfor bedrifts- og samfunnsøkonomi, finans, strategi, metode, revisjon og forretningsjus.

3. KARAKTERKRAV

Minimumskrav til gjennomsnittskarakter på din bachelorgrad er 3,5 på ECTS karakterskalaen.

Vitnemål med andre karakterskalaer vil bli overført til ECTS-skalaen før det blir vurdert.

Søkere med gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,50 som i tillegg har minimum 3 års relevant arbeidserfaring kan tas opp på dette grunnlaget. Arbeidserfaring må dokumenteres med arbeidsattest.

Selv om man oppfyller minimumskrav til opptak, er man ikke garantert opptak til studiet. 

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad. 120 studiepoeng.

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI

BI er Norges eneste trippel-akkrediterte handelshøyskole. Et vitnemål fra BI gir deg derfor tyngden du trenger til å jobbe med det du vil.

I dagens arbeidsmarked er det mange om beinet. Arbeidsgiverne vil ha de beste kandidatene fra de beste skolene. Derfor er det viktig å velge en utdannelse som har tyngden du trenger. BI tilbyr:

  • Utdanning som er relevant for dagens arbeidsmarked
  • Svært sterkt fagmiljø med trippel internasjonal akkreditering
  • Anerkjente forelesere
  • Et mangfoldig campusmiljø med fantastiske tilbud og muligheter
Vis alle utdanninger fra Handelshøyskolen BI

Kontaktinformasjon til Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI

Nydalsveien 37
0484 Oslo

Tlf: 46 41 00 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!