Sammendrag
Bachelor
Bergen, Oslo, Trondheim
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom

Startdatoer
Bergen
August

Oslo
August

Trondheim
August

Finans

Finans handler grunnleggende sett om finansiering som betyr å anskaffe kapital til et bestemt formål, eksempelvis boligkjøp eller å starte et selskap. Endringer, som det «grønne skiftet» er et eksempel på, krever også finansiering, og setter igjen krav til bruk av nye, bærekraftige finansieringsmodeller. Finanssektoren har en viktig rolle i samfunnet da den påvirker den overordnede økonomien. 
Med dette studiet lærer du å kalkulere risiko og forstå hvordan risiko henger sammen med vekst, investering og lønnsomhet. Dette gjelder enten det er en investor som skal kjøpe et hotell, en stat som skal finansiere utbygging av infrastruktur eller en bank som skal gi ut et lån. Mange finansjobber kommer med stort ansvar, og den største risikoen er å gjøre for mange feilantagelser om fremtiden, noe finanskriser er skrekkeksempler på. Du vil også lære hva som kjennetegner effektive og stabile finansmarkeder, og hvordan du best kan sikre lønnsomheten til en bedrift over tid. Du vil bli rustet til å forstå og analysere finansielle data, gjøre forretningsmessige vurderinger og ta lønnsomme og ansvarlige avgjørelser som er i selskapets og samfunnets beste interesse.

Dette er noen av temaene du vil lære om:  
Økonomi og markeder. For å kunne ta gode avgjørelser må du ha en god forståelse av økonomiske sammenhenger og hvordan markeder beveger seg. Kunnskap om finans vil også øke din forståelse for politikk, lovgiving, og samfunnet generelt.
Teknologi. Forstå hvordan dagens – og fremtidens – teknologi påvirker finansmarkeder. Kunnskapen du lærer her er ikke bare teoretisk, men «hands-on» med de faktiske verktøyene som brukes i arbeidslivet. De er også relevante utenfor finans.
Porteføljeforvaltning. Du vil lære om hvordan penger bør plasseres i ulike verdipapirer som aksjer og obligasjoner.  
Strategiske beslutninger. En bedrift må velge mellom forskjellige investeringsprosjekter, og bestemme hvordan disse skal finansieres.

Kontaktinformasjon til Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI

Nydalsveien 37
0484 Oslo

Tlf: 46 41 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!