Vis studentum.no som: Mobil

Økonomi og forretningsjus - Bachelor

Handelshøyskolen BI
Sammendrag
Heltid
3 år, 180 studiepoeng
Bachelor
Ja
August
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim

Økonomi og forretningsjus - Bachelor

ØKONOMI OG FORRETNINGSJUS

Lyst til å forstå hvordan lover påvirker næringslivet, samtidig som du lærer økonomi og forretningsforståelse?

Nytt fra høsten 2018: Hvis du begynner på dette studiet i Bergen, Stavanger, eller Trondheim kan du ta alle tre årene på samme campus.

HVA LÆRER DU?

Ønsker du en helhetlig tankegang som gjør deg i stand til å vurdere både økonomiske og rettslige sider av problemstillinger du jobber med? Mange av de avgjørelser som tas i en bedrift, i en organisasjon eller i det offentlige ligger i grenseland mellom økonomi og jus. Ønsker du faglig tyngde innen begge områder, er en bachelor i økonomi og forretningsjus noe for deg.

Du trenger ikke å være jurist for å jobbe med juridiske problemstillinger. Ønsker du å jobbe tett på næringslivet, gir denne fagkombinasjonen deg en verdifull og helhetlig tilnærming til relevante problemstillinger. Din doble kompetanse gjør deg ettertraktet i jobbmarkedet, og åpner mange og varierte karriereveier.

Studiet legger størst vekt på de juridiske fagene, eksempelvis:

 • Kontraktsrett: Lag gode, balanserte avtaler med kunder, leverandører og andre, for derved å unngå konflikter.
 • Selskapsrett: Forstå og analyser ulike selskapsformer, samt hvilke muligheter og ansvar som ligger i de enkelte.
 • Skatterett: Gjør deg i stand til å forstå de skattemessige konsekvensene av forretningsbeslutninger.


MULIGHETER I STUDIETIDEN

Du har mange muligheter som student på BI. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift.

Eller så kan du velge å gå dypere i fagene du er interessert i, med en bred rekke valgkurs.

Videre studier/jobbmuligheter

HVA KAN DU BLI?

BI har lange tradisjoner med å forsyne arbeidsmarkedet med flinke folk og gode lederkandidater. Det er en styrke ved studiet i økonomi og forretningsjus at du gis et svært bredt spekter av karrieremuligheter. Du kan blant annet jobbe med:  

 • Økonomi: Sørge for korrekt innrapportering av årsregnskap, samt gjennomføre økonomiske og juridiske analyser.
 • Personal:Lønnsforhandlinger og inngåelse av lønnsavtaler. Rettslig regulering av et arbeidsforhold, samt håndtering av eventuell uenighet / arbeidstvist mellom ledelsen og de ansatte.
 • Innkjøp: Lønnsomhet dreier seg like mye om gode innkjøp som store salg. Både i offentlig virksomhet og i det private næringsliv er innkjøp en sentral faktor for god forretningsdrift.
 • Rådgivningsbransjen: Avveining av økonomiske og strategiske hensyn mot forretningsjuridiske vurderinger. Rådgivning innen kontraktsrett, skatterett, arbeidsrett, kjøpsrett, samt spørsmål i forbindelse med etableringer av nye bedrifter eller nye avdelinger for eksisterende bedrifter.
 • Ledelse: Startups og små og mellomstore bedrifter har et stort behov for ledere som kan både jus og bedriftsøkonomi, eksempelvis hva gjelder avtaler med samarbeidspartnere, innrapportering av økonomiske resultater til myndighetene, og tvister som oppstår i forbindelse med salg og leveranser.


HVA KAN DU STUDERE VIDERE?

Mange velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studium for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Spesielt er siviløkonom-studiet og master i ledelse og organisasjonspsykologi populære valg for økonomi og forretningsjus-studentene.

 • Master i ledelse og organisasjonspsykologi
 • Master i strategisk markedsføringsledelse
 • Master i regnskap og revisjon

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs.

Opptakskrav/Søknad

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i økonomi og forretningsjus

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er uavhengig vitenskapelig høyskole med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Skolen er en av Europas største handelshøyskoler, og har ca. 20 000 studenter, ni institutter og og et vidt spekter av fagområder innen økonomi og administrasjon.

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning, alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Vis alle utdanninger fra Handelshøyskolen BI

Kontaktinformasjon til Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI

Nydalsveien 37
0484 Oslo

Tlf: 46 41 00 00


Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!