Bachelor
Ingen anmeldelser

Helseledelse

Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Helseledelse

Du vil utvikle ferdigheter gjennom teorier og case til å bli en bedre leder i helsesektorer, bygge team og utvikling på tvers av fagretninger, gi innsikt i rammebetingelser og hvordan de påvirker deg som skal lede mennesker, utvikle og beslutte i helsesektoren.
Fokus i studiet er på fag, fordypning og refleksjon rundt de mange og store utfordringer som helsearbeidere møter. Vi går i dybden på viktige helsefaglige debatter og konsekvensene av omstillinger.
Hvem passer studiet/KURSENE for?
Studiet passer for alle som har en helsefaglig bakgrunn enten som sykepleier, hjelpepleier, helsesekretær, lege eller lignende, og ønsker mer kompetanse innen ledelse.
HVILKE PROGRAM KAN DU VELGE BLANT?
Følgende tre program er obligatoriske i en Bachelor of Management i Helseledelse. Merk at de også kan gjennomføres uavhengig av hverandre, som selvstendige program.

Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse: Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø. 
Innovasjon og organisering i helsetjenesten: For å bli en god leder i helsesektoren kreves det innsikt i politiske og økonomiske, så vel som rettslige, rammebetingelser. Dette programmet gir deg fordypning i problemstillinger knyttet til disse rammene. Det kreves ikke helsefaglig bakgrunn hvis man søker om opptak kun på dette programmet.
Avsluttende program Leadership in Action: Dette programmet gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i alle.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

August

  • Klasserom
  • Oslo
Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Handelshøyskolen BI

BI er Norges eneste trippel-akkrediterte handelshøyskole. Et vitnemål fra BI gir deg derfor tyngden du trenger til å jobbe med det du vil. I dagens arbeidsmarked er det mange om beinet. Arbeidsgiverne vil ha de beste kandidatene fra de beste...

Les mer og vis alle utdanninger ved Handelshøyskolen BI

Highlights