Vis studentum.no som: Mobil

Finans - Bachelor

Handelshøyskolen BI
Sammendrag
Heltid
3 år, 180 studiepoeng
Bachelor
Oppstart: August - Oslo
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Ja

Finans - Bachelor

FINANS

I løpet av dette studiet vil du lære om lønnsomhet, risiko, og hvordan store prosjekter og organisasjoner finansieres. Ved hjelp av både teori og praktiske øvelser vil du forstå hvordan kunnskap om finans er nødvendig for å kunne ta viktige strategiske beslutninger i private og offentlige virksomheter.

HVA LÆRER DU?

Du vil lære hvordan bedrifter og organisasjoner får mulighet til å gjennomføre det de vil. Det kan gjelde alt fra startkapital til en liten oppstartsbedrift, til hvordan staten skal finansiere nye offentlige prosjekter. Med en bachelor i finans vil du forstå hvordan man finner ut om en investering vil lønne seg på sikt, og hvordan man skal veie risiko mot potensiell fortjeneste.

 • Analyse.Du vil lære å håndtere og analysere store datamengder ved hjelp av Excel, programmering, Bloomberg-programvaren, og statistiske metoder.
 • Økonomi og markeder.For å kunne ta gode avgjørelser må du ha en god forståelse av økonomiske sammenhenger og hvordan markeder beveger seg. Kunnskap om finans vil også øke din forståelse for politikk, lovgiving, og samfunnet generelt.
 • Teknologi.En viktig del av det du lærer på dette studiet er hvordan dagens – og fremtidens – teknologi påvirker finansmarkeder. Kunnskapen du lærer her er ikke bare teoretisk, men «hands-on» med de faktiske verktøyene som brukes i arbeidslivet.
 • Porteføljeforvaltning.Du vil lære om hvordan penger bør plasseres i ulike verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Dette er kompetanse som trengs i flere sammenhenger, alt fra forvalting av kapital privat og i små bedrifter, til forvaltningen hos Oljefondet.
 • Undervisningen.Du vil ta kurs som benytter seg av blended learning, som blant annet innebærer mer casebasert undervisning med deltagelse fra næringslivet. Instituttet for finans er et av de fremste i Europa på forskning, så du vil lære av forskere som er blant de beste på sitt felt.

Internasjonalt preg

Finans er et internasjonalt fagfelt. Det er mange som drømmer om en karriere i utlandet eller i selskap med internasjonale relasjoner, derfor har denne utdanningen et internasjonalt preg. For å være godt forberedt til din fremtidige karriere, foreleses noen av fagene i dette studiet på engelsk.

Videre studier/jobbmuligheter

HVA KAN DU BLI?

Den typiske Wall Street-megleren finnes ikke lenger. Handel på børs blir i stor grad håndtert av algoritmer som kan reagere på bevegelser i markedet i løpet av millisekunder. Dette er en jobb hvor datamaskiner vil gjerne være bedre enn mennesker.

Jobben til et menneske blir dermed å se de store linjene: tenke strategisk og langsiktig, veie risiko mot fortjeneste, og vurdere verdigrunnlaget. Et eksempel er Oljefondet, hvor det ikke bare er profitt, men etiske retningslinjer som styrer investeringene.

Vi har lagt vekt på behovene hos bedrifter og det offentlig når vi har utformet dette studiet. Med en fullført bachelor i finans kan du derfor få en rekke type jobber i privat og offentlig sektor:

Eksempler på bedrifter og stillinger:

 • Finansforetak. Du kan jobbe for investeringsfond, eller ha andre roller i finansforetak, hvor du jobber med å balansere avkastning og risiko.
 • Finansrådgivning. Rådgi bedrifter og privatpersoner om hvor de bør plassere pengene sine.
 • Analyse. Ved å kunne håndtere og tolke store datasett kan du hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter til ta bedre beslutninger om investeringer og finansiering.
 • Bank. Finans er en viktig del av moderne bankaktivitet, både for banken selv og for dens kunder.
 • Konsulent. Hjelp andre bedrifter analysere lønnsomheten av investeringer og aktiviteter de gjør.

Det finnes også mange flere muligheter, i både offentlig og privat sektor. Kunnskapen du tilegner deg i løpet av studiet er etterspurt i mange ulike sammenhenger.

HVA KAN DU STUDERE VIDERE?

Din bachelor i finans kan også være første steg på veien mot en forskerkarriere innenfor dette varierte og allsidige fagområdet - hvor BI regnes som en av Europas fremste skoler.

En bachelor i finans fra BI er en utdanning som møtes med respekt og anerkjennelse. Du har også mulighet til å utvide graden din og fortsette videre her på BI, med en rekke mastergrader:

 • Master i finans
 • Master i økonomi og ledelse
 • Master i økonomi og ledelse - QTEM
 • Master i strategisk markedsføringsledelse
 • Master i ledelse og organisasjonspsykologi
 • Master i regnskap og revisjon

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs.

Opptakskrav/Søknad

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i finans

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er uavhengig vitenskapelig høyskole med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Skolen er en av Europas største handelshøyskoler, og har ca. 20 000 studenter, ni institutter og og et vidt spekter av fagområder innen økonomi og administrasjon.

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning, alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Vis alle utdanninger fra Handelshøyskolen BI

Kontaktinformasjon til Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI

Nydalsveien 37
0484 Oslo

Tlf: 46 41 00 00

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!