Viser 1-20 av 215 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 215 treff
1
2
3
4
...
11

Studere i Australia

På et australsk universitet får du både en internasjonal utdannelse og et globalt kontaktnettverk. Landet har lang erfaring i å ta seg av internasjonale studenter. Skolene har egne avdelinger med kompetente ansatte som er der kun for å hjelpe utenlandske studenter. Her kan du spørre om hva som helst og de hjelper deg så godt de kan.

Uken før skolestart arrangerer skolene en orienteringsuke for internasjonale studenter. Her får du omvisning på universitet og på campus, og ikke minst, du blir kjent med studentlivet. De ulike studentorganisasjonene er tilstede for å fortelle deg om sine aktiviteter og for å rekruttere nye medlemmer. Under denne uken arrangeres det også en hel rekke sosiale aktiviteter – en perfekt mulighet til å bli kjent med andre studenter!

Australia er et stort land med et klima, natur og miljø som varierer fra nord til sør. Hvor i Australia ønsker du å studere? Det kan være lurt å starte med å tenke gjennom hvilke fagområde du er interessert i, og hvilke nivå som er best for deg.

Utdanningssystemet

I Australia kan du studere nesten hva du vil. Tenk gjennom hva du ønsker å studere og finn så ut hvilke utdanningsinstitusjoner som tilbyr denne utdanningen. Alle kurs som er tilgjengelig for internasjonale studenter er kvalitetssikret og godkjent av den australske regjeringen. Det australske utdanningssystemet har tre hovedsektorer på høyere nivå:

Universiteter: På Australias universiteter kan du velge blant bachelor- (undergraduate), mastergrader (postgraduate,) eller doktorgrader innen så og si alle mulige fagområder. Jordbruk, business, økonomi, lærer, helse, samfunnsfag, markedsføring, design, it og data, matematikk og mye mye mer. Valget er ditt! Som internasjonal student kan du ved flere australske universiteter også velge å bare studere et semester.

Fagskoler: Under en yrkesrettet utdanning tilegner du deg praktiske, bransjetilpassede ferdigheter som er ettertraktet hos relevante arbeidsgivere. I tillegg til teori innholder utdanningen gjerne en stor del praksis, samt utplassering i bedrift. Når du er uteksaminert får du et Certificate eller Diploma. Med en yrkesrettet utdanning kan du velge å gå rett ut i arbeidslivet eller fortsette med en universitetsutdanning.

Fagskoler tilbyr praktiske yrkesrettede studieprogram innen alt fra business, it og markedsføring, til turisme eller helse.

Engelsk Språktrening: Det er svært vanlig at internasjonale studenter i Australia deltar på engelsk språktrening. Du kan velge et kort kurs for å forbedre engelskkunnskapene dine under for eksempel ferien, eller du kan ta engelsk som et mer formelt kurs som lærer deg engelsk på et akkreditert høyt nivå. Engelsk språktreningsprogram finnes på alle nivå, fra nybegynner, til avansert, og helt opp til professornivå.

I Australia kan du uten problemer gå fra en sektor og et nivå til et annet, eller fra en utdanningsinstitusjon til en annen.

Studiets oppbygning

Studieåret i Australia er inndelt i to semestre og er motsatt av turnusen vi er vant med i Norge. Skolestart og første semester går fra februar/mars og varer til juni/juli. Andre semester starter i juli og går til desember. Sommerferien går altså over julen og varer rundt to-tre måneder.  Noen utdanninger kan også ha oppstart i juli. Dette kan du sjekke nærmere med ditt lærested.

En bachelorgrad (undergraduate) i Australia går over tre til fire år, og man kan velge å bygge på med en ettårig honoursgrad etter fullført treårig bachelor. Mastergradene (postgraduate) i Australia er enten ett- eller toårige. Du kan også ta kortere kurs på postgraduate nivå, som graduate diploma og certificate og postgraduate diploma/certificate.  

Søknadsfrist

De fleste universiteter i Australia opererer med rullerende opptak. Dette innbærer at det ikke finnes noen søknadsfrist, og at man kan søke så lenge det finnes ledige studieplasser – førstemann til mølla! Det anbefales derfor å søke minst fire måneder før studieåret starter i februar eller i juli. Du søker direkte til universitetet både på bachelor- og mastergrader, og søknadsskjema finner du på universitetenes hjemmesider. Husk at du må fylle ut søknadsskjemaet for internasjonale studenter. Vær også oppmerksom på at enkelte skoler tar et gebyr for å behandle søknaden.

Opptakskrav og språkkrav

Når du vet hva du ønsker å studere må du finne ut om du tilfredsstiller opptakskrav og eventuelle språkkrav for den valgte utdanningen. Faglig bakgrunn, karakterer og hvilken språktest (TOEFL/IELTS) eller annen test (GMAT/GRE for master) du trenger for å få studieplass varierer fra skole til skole, og fra utdanning til utdanning.  Enkelte skoler opplyser om hvilke karakterkrav de stiller til det norske vitnemålet. De sier også ifra om hva du må sende med søknaden. 

Her kan du lese mer om språktestene TOEFL og IELTS.

Søknad og oversettelse av vitnemål

I søknaden din er det visse dokumenter du må legge ved. I tillegg til selve skolesøknaden må du vanligvis legge ved alle detaljer om tideligere utdanning, vitnemål (les mer om oversettelse av vitnemål her), samt bevis på ditt engelsknivå. Send alltid med en kopi av vitnemålet, aldri selve originalen. Når du sender med en kopi er et krav at det skal være ”rett kopi”. Du kan altså ikke selv ta en kopi. Dette må gjøres av skolen du har gått på eller eventuelt et offentlig kontor. De tar da en kopi av originalen for deretter å stemple og attestere kopien.

Etter du har søkt, og om søknaden er korrekt utfylt og du tilfredsstiller alle krav, vil du få tilbud om studieplass. Takker du ja til studieplassen og betaler depositum til universitetet, vil du motta en bekreftelse på opptak, kalt (eCoE). Denne trenger du for å kunne søke om studentvisum.

Studentvisum - Multiple Entry Visa

For å studere mer enn tre måneder i Australia trenger du et gyldig studentvisum. Dette kan du som sagt søke om etter at du har mottatt en bekreftelse på opptak, et såkalt Electronic Confirmation of Enrolment, eCoE. Du kan bare få studentvisum for fulltidsstudier akkreditert av australske myndigheter. Det anbefales å søke visum online ettersom dette er det raskeste og enkleste alternativet. Når du søker online trenger du CoE koden din, passnummer og kredittkort tilgjengelig.

Slik søker du visum online:

 • Gå inn på www.immi.gov.au, trykk deretter "online services(eVisas) - visiting (incl.ETAS).
 • Du vil da komme inn på "Student visa Services", og her trykker du "initial student visa".
 • Dette tar deg til "I want to start my internet visa application now", hvor du velger "Apply online now".  
 • Deretter går du inn på "I belive my visa application is a full fee application" og trykker "yes".
 • Du vil da komme inn på første siden av den ti sider lange visumsøknaden. Vær nøye med utfyllingen.

Behandlingstiden for online søknad om visum er 24-48 timer. Du kan sjekke om du har fått innvilget visumet på nettet. Studentvisumet tillater deg også å jobbe opptil 20 timer i uken. Har du spørsmål angående visum kan du henvende deg til Den Australske Ambassaden i Oslo.

Med unntak av studenter som skal ha praksis ved sykehus og ved spesielle medisinske forhold, er helsesjekk for visum til Australia ikke lengre nødvendig.  Tilhører du overnevnte gruppe må du fortsatt ha legesjekk hos leger som er forhåndsgodkjente av australske myndigheter. Dette gjelder også degsom svarer ja på et av punktene på egenerklæringen på visumsøknaden. Ta kontakt med den australske ambassaden i Oslo for nærmere informasjon.

Dersom visumsøknaden din går gjennom vil du bli tildelt et Multiple Entry Visa som tillater deg å fritt reise inn og ut av Australia innenfor det tidsrommet ditt visum gjelder. Visumperioden avhenger av varigheten på dine studier.

Skolepenger

Kostnadene med å studere i Australia variere etter hvilke skole du velger å gå på og hvilke type utdanning du tar. I tillegg til skoleavgift må du også ta i betraktning bo-, og levekostnader. Som internasjonal student får du ikke studielån i Australia, men Statens Lånekasse for Utdanning i Norge dekker derimot kostnadene for en rekke australske studier.

En bahelorgrad (undergraduate) koster mellom 15-22 000 australske dollar i året, og går over tre til fire år. En mastergrad (postgraduate) går over to år og koster fra 15.000 til 25.000 australske dollar i året. Medisin og veterinærutdanninger er dyrere utdanninger og koster 25-40 000 australske dollar i året.

En australsk dollar tilsvarer cirka 5 kroner.

Finansiering – Lån og stipend

Lånekassen gir støtte til bachelorgrader og mastergrader ved offentlige godkjente læresteder for høyere utdanning i Australia. For å få støtte er det et krav at du må ta utdanningen på heltid. Du må også være på lærestedet og kunne følge undervisningen derifra. Utdanningen kan altså ikke være distanse- eller fjernundervisning.

Når du har fått opptaksbevis med Confirmation of Enrolment-nummer fra lærestedet ditt, kan du søke om støtte fra Lånekassen.  Lånekassen gir også støtte til kortere studier på høyere nivå, som postgraduate diploma/certificate og graduate diploma/certificate, samt til utveksling.

Skal du ta en helsefaglig utdanning må den gi grunnlag for autorisasjon i Norge for at den skal gi grunnlag for støtte fra Lånekassen.  Les om autorisasjon av helsepersonell i Norge hos SAFH.

Tilleggsstipend

Ved enkelte læresteder i Australia blir det også gitt tilleggsstipend. Tilleggsstipendet blir gitt til bachelor-, master og PhD-utdanninger ved utvalgte læresteder. Man trenger ikke å sende inn en egen søknad om tilleggsstipend. Stipendet blir gitt på grunnlag av søknad om utdanningsstøtte.

Tilleggsstipend kan også gis ved delstudium i utlandet som er en godkjent del av en utdanning du har begynt på i Norge. Ved delstudier kan det tildeles tilleggsstipend til de samme lærestedene som for hele gradsstudier. 

Følgende universiteter i Australia er berettiget tilleggsstipend:

 • Australian National University
 • University of Melbourne
 • University of New South Wales
 • University of Sydney

Ved enkelte læresteder er det kun spesifiserte utdanninger som omfattes av ordningen.

 • Murdoch University: BA of Science in Veterinary Biology leading to BA of Veterinary Medicine and Surgery, embetseksamen
 • University of Queensland: Manipulative Physiotherapy / Musculoskeletal Physiotherapy (master), Physiotherapy (Neurology) (master), Veterinary Science (bachelor)
 • University of Western Australia: Business Administration, master 

Jobb ved siden av studiene

Ønsker du å jobbe ved siden av studiene, er det visse regler og reguleringer du må kjenne til. Som internasjonal student har du studentvisum og dermed mulighet til å søke om arbeidstillatelse. Det koster 55 australske dollar å søke om denne tillatensen. Med et studentvisum har du mulighet til å jobbe opptil 20 timer per uke inder studietiden og fulltid under ferier.

Praktiske opplysninger før reisen

Når du har fått både studieplass og studentvisum er du klar for neste steg. Skolen eller institusjonen du er tatt opp ved vil sende deg en informasjonspakke med viktig informasjon om kursene dine, viktige datoer, og bomuligheter. Med informasjon om bomuligheter bør du snarest bestemme deg for om du ønsker å bo on eller off campus. Det beste er å ha et fast sted å bo fra og med dag én.

Før du reiser kan det også være en god idé å veksle litt penger til australske dollar, samt å gjøre deg kjent med hvilke kreditkort du kan bruke i Australia og hva de ulike kortene vil belaste deg i gebyrer. Du vil nødig bli belastet hver gang du drar kortet. Kontakt den australske ambassaden i Oslo for informasjon om hvilke løsning som er den optimale.

Ettersom Australia har en spektakulær natur med en rekke planter og dyr som er unike på denne planeten, kan du ikke ta med deg hva som helst inn i landet. For mer informasjon om dette, kontakt AQIS, Australian Quarantine and Inspection Service,

Vaksiner?

Det er ingen vaksiner som er påkrevd dersom du som norsk statsborger ønsker å studere i Australia. Sykdomsspekteret i Australia og New-Zealand er i stor grad likt det du finner i Europa. Det finnes ikke malaria i Australia eller New Zealand, men nord på Queensland kan det forekomme tropiske sykdommer som overføres via insekter.

Selv om ingen vaksiner er påkrevd, er meningokokk C vaksiner sterkt anbefalt til alle studenter.  I tillegg bør følgende vaksiner oppfriskes: difteri, stivkrampe, polio og kikhoste dersom det er gått mer enn 10 år siden sist.

På den andre side kan det være lurt å være oppmerksom på at Australia har svært sterke UVA og UVB stråler fra solen. Videre finnes det hai og giftige sjødyr som kan være farlige for badende. Spør alltid lokalkjente før du bader utenom alminnelige badestrender. Vær også oppmerksom på at hepatitt B kan smitte via tatovering og piercing.

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!