Vis studentum.no som: Mobil

Lokal overvannsdisponering

Norges grønne fagskole – Vea
Sammendrag
Heltid/Deltid: Deltid
Søknadsfrist: 15. april 2019
Type utdanning: Fagskole
Varighet: 1 år (samlingsbasert)
Studielån/Stipend: Ja
Oppstart: August 2019 - Moelv
Gå videre til: Skolens hjemmeside

Lokal overvannsdisponering

gartnerutdanning ved norges grønne fagskole vea

Fagskoleutdanning i Lokal overvannsdisponering

Er du anleggsgartner og ønsker å videreutdanne deg? Fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for anleggsgartnere.

Du lærer om hvordan du skal planlegge og bygge gode LOD-tiltak for å kunne bruke overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger med vann og vegetasjon i fokus. Studiet retter seg mot anleggsgartnere, ansatte i vann- og avløpsbransjen, grøntanleggsforvaltere og planleggere.

Faglig innhold

 • Kommunal-teknikk m/ADK: 5 studiepoeng
 • LOD- tiltak, funksjon og virkemåte: 15 studiepoeng
 • Planlegging og bygging av LOD-tiltak: 10 studiepoeng

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. 

hva lærer jeg?

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om de viktigste norske standardene for ledningsanlegg og rørarbeider. 
 • Kandidaten har kunnskap om rør, armaturer, ventiler og rørdeler på et ledningsnett, hvilke symboler som brukes og hvordan de brukes på et ledningskart og i arbeidstegninger. 
 • Kandidaten har kunnskap om vann og avløpskummer av plast og betong, samt de mest sentrale gategodsproduktene.
 • Kandidaten har kunnskap om rørgjennomføringer og forankring i kummer, samt sikkerhetsrutiner i forbindelse med arbeid i kum.
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan en rørgrøft bygges opp, hvilke ulike materialer og soner det deles opp i og hvilken funksjon disse har. 

Ferdigheter

 • Kandidaten kan montere gategods og kummer i samsvar med monteringsanvisningen. 
 • Kandidaten kan sikre en kum gjennom anleggsperioden.
 • Kandidaten kan tilknytte stikkledning på hovedledning for vann og for avløp. Kandidaten kan planlegge opparbeidelsen av en rørgrøft i henhold til gjeldende krav og standarder. 

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan planlegge kommunaltekniske arbeider ihenhold til gjeldende krav og forskrifter på en sikker og faglig god måte. 

Opptakskrav/Søknad

Vg3 anleggsgartnerfaget med bestått fagprøve eller realkompetansevurdering.*

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (30 fagskolepoeng).

Kostnader

14 000,-

Videopresentasjon

Fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for anleggsgartnere.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Lokal overvannsdisponering.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole  som ligger i Ringsaker kommune. I lokaltraktene kalles skolen bare for Vea, og skolen er kjent både innenfor og utenfor rikets grenser. 

Vea tilbyr fagskolutdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen sitt fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger. Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Utdanningstilbud for voksne på videregående nivå, tilbys både på heltid og deltid.

Vea er den første fagskolen som har fått fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag»

En av de beste skolene innen sine fagfelt

På Vea finnes studenter fra forskjellige stadier i livet; de som har fullført første året på videregående i ordinært løp, de som har tatt en utdannelse tidligere, men som ønsker nye utfordringer i voksen alder, og de som ønsker seg en høyere utdannelse innen sitt fagområde.

Vea er kjent for å være en av de beste skolene innen sine fagfelt. Her har mange av de fremste og mest anerkjente blomsterdekoratørene i Norge blitt utdannet – inkludert flere norgesmestere og en verdensmester!

norges grønne fagskole - vea

Bo på Vea 

På Vea finnes flere bygninger med hybler, alle med beliggenhet på skolens område. Vea har til sammen 47 hybler som leies ut til studenter. Felles for disse er eget rom med seng, skrivebord og vask. Du deler stue, kjøkken og bad med flere av de andre som har hybel i samme hus, hvor du på kjøkkenet kan ordne med frokost og kveldsmat selv. I tillegg kan du benytte Peisestua i "Det gamle internatet" til sosialt samvær, og badstua til avslapning. Nærhet til egen strand gir mulighet for et forfriskende bad i Mjøsa!

Vis alle utdanninger fra Norges grønne fagskole – Vea

Kontaktinformasjon til Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Turistveien 92
2390 Moelv

Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Lokal overvannsdisponering:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

– Studentmiljøet er utrolig

Erik Pedersen er student på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift. Han er svært fornøyd med både studiet og læringsmiljøet.

Les mer
– Kunnskapsrike og engasjerte læ...

Linda Haug har tatt utdanningen Driftsledelse gartner og grønt. Hun syns Vea har kunnskapsrike og engasjerte lærere, i tillegg til en nydelig beliggenhet.

Les mer
– Et unikt studium

Hanne Frey Husø har tatt utdanningen Eksperimentell formgiving med plantemateriale (EF) på Vea.

Les mer