Vis studentum.no som: Mobil

Skjøtsel og drift av uteområder

Norges grønne fagskole – Vea
Sammendrag
Deltid
1 år (samlingsbasert)
Fagskole
Oppstart: 24. august 2020 - Moelv
Søknadsfrist: 15. april 2020

Skjøtsel og drift av uteområder

gartnerutdanning - skjøtsel og drift av uteområder

Skjøtsel og drift av uteområder – fagskoleutdanning

Dette studiet er for deg som ønsker kompetanse i å planlegge, og lede skjøtsel og drift av uteområder. Studiet gir deg viktig kompetanse i hvordan man best kan planlegge, skjøtte og drifte et grøntanlegg. Med flere flotte og komplekse uteområder, er dette en nødvendig kompetanse for å holde grøntanleggene fine år etter år.

Hvor velge dette studiet?

Det er et økende behov for mer kompetanse innen drift- og skjøtsel. Klimaet er i endring, det er mer byggeaktivitet innenfor både veisektoren, boligutbygging og aktivitetssentre og blågrønne byer er satt i fokus. Dette vil kreve gode og kompetente aktører innen forvaltning og utførelse av skjøtsel.

Kompetanse

Etter bestått utdanning vil ha følgende kompetanse:

 • du kan lede gjennomføring av arbeid med skjøtsel og drift av grøntområder på en faglig, økonomisk og forsvarlig måte
 • du har utviklet en etisk holdning i forhold til prisfastsettelser og lønns- og arbeidsvilkår
 • du kan i samarbeid med oppdragsgiver utføre planlegging av vedlikehold i et anlegg i tråd med planbeskrivelser og kart
 • du kan bygge nettverk med egne og andre fagmiljøer og knytte til deg relevante samarbeidspartnere
 • du har utviklet en praktisk økonomisk forståelse relatert til grøntanleggsbransjen

Oppbygging av studiet

Skjøtsel og drift av uteområder er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år. 

 • Hageplanlegging (HG) 8 samlinger á 3 dager (2019/2020)
 • Skjøtsel og drift av uteområder (SD) 6 samlinger á 3 dager (2018/2019)
 • Bedriftsledelse (BL) 6 samlinger á 2 dager (kan kombineres med samlingsukene på modul 1 eller 2 slik at de samlingene blir på 5 dager)

Faglig innhold

 • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
 • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
 • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng

Jobbmuligheter

Når du har gjennomført studiet, og kan kalle deg fagtekniker Skjøtsel og drift, kan du blant annet arbeide med følgende:

 • arbeide som driftsoperatør/driftsleder i en privat eller offentlig virksomhet
 • jobbe som grønt-faglig rådgiver i ulike etater
 • drive som selvstendig næringsdrivende med skjøtsel og drift av grøntanlegg som spesialfelt 

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

For kontakt eller mer informasjon om Skjøtsel og drift av uteområder, vennligst fyll inn en interessemelding.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over 1 år med 6 samlinger á 3 dager. Det vil være en samlingsuke tidlig høst grunnet det grønt-faglige innholdet i studiet. 

Opptakskrav/Søknad

Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (30 studiepoeng). 

Fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med fagskoleutdanningen Hageplanlegging samt Bedriftsledelse, slik at du oppnår tittelen Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning.

Kostnader

9000 kr.

Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Skjøtsel og drift av uteområder.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole  som ligger i Ringsaker kommune. I lokaltraktene kalles skolen bare for Vea, og skolen er kjent både innenfor og utenfor rikets grenser. 

Vea tilbyr fagskolutdanning for gartnere, anleggsgartnere, blomsterdekoratører og mange andre håndverksfag. Vi har studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen sitt fagområde og derfor tilbyr vi fleksible utdanninger. Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Utdanningstilbud for voksne på videregående nivå, tilbys både på heltid og deltid.

På videregående nivå tilbyr vi Vg2 Blomsterdekoratør, og for voksne elever tilbyr vi tilsvarende utdanning innen blomsterdekoratørfag og gartnerfag.

Vea er den første fagskolen som har fått fagområdegodkjenning av NOKUT, og har fra april 2012 vært godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag»

En av de beste skolene innen sine fagfelt

På Vea finnes studenter fra forskjellige stadier i livet; de som har fullført første året på videregående i ordinært løp, de som har tatt en utdannelse tidligere, men som ønsker nye utfordringer i voksen alder, og de som ønsker seg en høyere utdannelse innen sitt fagområde.

Vea er kjent for å være en av de beste skolene innen sine fagfelt. Her har mange av de fremste og mest anerkjente blomsterdekoratørene i Norge blitt utdannet –inkludert flere norgesmestere og en verdensmester!

norges grønne fagskole - vea

Bo på Vea 

På Vea finnes flere bygninger med hybler, alle med beliggenhet på skolens område. Vea har til sammen 47 hybler som leies ut til studenter. Felles for disse er eget rom med seng, skrivebord og vask. Du deler stue, kjøkken og bad med flere av de andre som har hybel i samme hus, hvor du på kjøkkenet kan ordne med frokost og kveldsmat selv. I tillegg kan du benytte Peisestua i "Det gamle internatet" til sosialt samvær, og badstua til avslapning. Nærhet til egen strand gir mulighet for et forfriskende bad i Mjøsa!

Vis alle utdanninger fra Norges grønne fagskole – Vea

Kontaktinformasjon til Norges grønne fagskole – Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Turistveien 92
2390 Moelv

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Skjøtsel og drift av uteområder:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Utdanning ved siden av jobb og f...

Andreas bor og jobber i Trondheim og kombinerer det med fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea. Den nettbaserte undervisningen gjør at det er mulig å ta utdanning ved siden av jobb og familieliv. Les mer om Andreas sin erfaring med skolen!

Les mer