Vis studentum.no som: Mobil

Master i musikk- og ensembleledelse

Nord universitet
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Levanger
Ja

Om utdanningen

Master i musikk og ensembleledelse fokuserer særlig på lærings- og ledelses-prosesser i ulike typer ensembler, basert på studentenes egne erfaringer fra i ulike praksisfelt og for ulike målgrupper. Gjennom ulike ensembler og ulike settinger, skal man utveksle og prøve ut nye idéer, sett bl. a. i forhold til mer vanlige utøvelses- og ledelses-tradisjoner.  Studiet kombinerer samspill, ledelse, didaktikk og teoretisk refleksjon, og gjennomføres i masterclass, som gruppepresentasjoner og gjennom forelesninger.  Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys. Studiet foregår samlingsbasert, med 4 ukesamlinger hvert semester det første studieåret, 3 samlinger høstsemesteret andre studieår, og 2 samlinger vårsemesteret det andre studieåret (enkelte valgemner kan ha 3 samlinger siste semester).

Mastergradsstudiet i Musikk ved Nord universitet er et samlingsbasert fulltidsstudium over to år. Studiet inneholder 60 studiepoeng pr. studieår.

I første studieår vil studentene få en innføring i Musikkvitenskapelig teori og metode , og få kjennskap til sentrale kvalitative, kvantitative og kunstfaglige forskningsmetoder og lære å bruke relevant forskingsmetodikk for utvikling av ny kunnskap.

I emnet Komponering og arrangering, lærer man å bruke et utvalg kompositoriske teknikker, inkludert improvisasjon, samt skriftlig og spontan arrangering, med tilrettelegging av musikk for ulike ensembletyper.

I «Musikk- og ensembleledelse» vil man bruke første studieår til å etablere en forståelse av praktisk arbeid med tilrettelegging av musikk for ulike typer ensembler, med et bredt musikalsk utvalg som inkluderer det samiske. Dette knyttes til emnet «Ensemble: teori, metode og praksis», der didaktiske, kulturpolitiske og læringsteoretiske perspektiver belyses og prøves ut.

Det er krav om obligatorisk prosjektarbeid eller veiledet praksis med varighet av totalt 20 dager, for studenter fra grunnskolelærerutdanningen, som kan velge å la første år i masterstudiet erstatte fag i fjerde år av grunnskolelærerutdanningen.

Studentene kan velge mellom to valgemner 2. studieår. Valgemnene gir en fordypning og bygger på elementer fra studiets første år.

Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord universitet
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!