Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i vernepleie, deltid

Nord universitet
Sammendrag
Deltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Bodø
Ja

Om utdanningen

Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering, miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid. Dette er et samlings og nettbasert studie over fire år. Samlingene vil gå over flere dager (fra to til fem dager pr samling). Samlingene er obligatoriske og krever nærvær på undervisningsstedet. Totalt antall dager pr halvår vil være opptil 15 dager. Ved siden av samlingene vil undervisning bli gitt over nettet det er planlagt en seminardag over nettet hver 14 dag. Foruten dette vil det bli lagt ut ulike læringsaktiviteter på nettet som studentene skal benytte.

Vernepleierutdanningen ved Nord universitet vektlegger individets ressurser, samfunnsdeltagelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle.

Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og sosialpolitiske aktører med høy etisk bevissthet og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

I utdanningen utvikler kandidaten ferdigheter i målrettet og systematisk arbeid for å kunne utvikle tjenester kjennetegnet av kritisk og innovativ tenkning på individ- og systemnivå.

Bachelor i vernepleie deltid er et nett- og samlingsbasert studium med direkte brukerrettet praksis over fire år. Samlingene vil gå over flere dager (fra to til fem dager pr samling). Samlingene er obligatoriske og krever nærvær på undervisningsstedet, opptil 15 dager i halvåret. I tillegg vil studiet benytte ulike nettløsninger for å legge til rette for læringsprosessen, med blant annet digitalt seminar en dag annen hver uke.

Studieprogrammet består av 13 emner, der fire av emnene, 55 studiepoeng , er praksisstudier og ni emner, 125 studiepoeng , er teoristudier. Samlet arbeidsmengde er beregnet til ca 1100 timer hvert studieår. De fire praksisemner innebærer at studentene er i direkte samhandling med brukerrettet praksis på en arbeidsplass. Praksisstudiene utgjør 34 uker og krever tilstedeværelse på praksisstedet i gjennomsnitt 30 timer pr uke. Det er fakultetet som inngår avtaler med praksissteder og fordeler praksisplasser for studentene i universitetets praksisregioner (nordre del av Trøndelag og Nordland).

Vernepleierstudiet vektlegger samarbeidslæring og studentaktive læringsformer. Det innebærer at studentene må ta ansvar for å bidra i læringen. Dette gjelder både på samlingene og i den nettbaserte tilretteleggingen for læring. Utdanningen bygger på en sosiokulturell forståelse av læring som innebærer at mennesker lærer når de deltar i kunnskapsprosesser, mennesker er aktiv medskapere av kunnskap og kunnskap kan forandres. I studiet benyttes ulike pedagogiske metoder og vurderingsformer. Dette innebærer at studenten emnene er felles for alle helsefagutdanninger i Nord universitet. Emnene bygger på felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene og gir studentene erfaring med samarbeid på tvers av studieprogram . Utdanningen avsluttes med en bacheloroppgave på 20 studiepoeng , hvor studenten bidrar til fagutvikling gjennom å belyse en aktuell problemstilling i praksisfeltet.

Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord universitet
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!