Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor barnehagelærerutdanning

Nord universitet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Ja
Høst
Bodø, Levanger, Mo i Rana, Vesterålen

Om utdanningen

Har du lyst på en jobb der du utgjør en forskjell? Et yrke som byr på glede, kreative utfordringer og interessante oppgaver? Som barnehagelærer er du med på å lede pedagogisk arbeid i barnehagen. Du støtter barnas utvikling i en viktig periode i livene deres. En barnehagelærer har også nær kontakt med barn og foresatte, og samarbeider tett med kolleger. Barnehagelærerutdanningen består av ulike tverrfaglige emner. I løpet av studietiden vil du ha 20 ukers praksis. Studiet kvalifiserer blant annet til pedagogisk arbeid i barnehage og skolefritidsordning. Det krever mye å gi barn de beste mulighetene for lek, læring og omsorg. Derfor utdanner vi barnehagelærere med solid faglig kunnskap, engasjement, kreativitet og yrkesforståelse.

I studiet skal studentene gjennom egne erfaringer i praksis og tilegnelse av teoretisk kunnskap utvikle fagkunnskap, skjønn, klokskap, dømmekraft og en helhetlig forståelse av barnehagelærerprofesjonen. Gjennom praksis og fortellinger om praksis gis studentene anledning til å oppdage utfordringer og dilemmaer som krever refleksjon. Utvikling av faglig, didaktisk og sosial kompetanse er sentral i studiet, samt evnen til kritisk refleksjon og kompetanse i å vurdere egen og andres yrkesutøvelse ut fra yrkesetiske, samfunnsmessige, vitenskapelige og profesjonelle kriterier.

Utdanningen vektlegger pedagogisk ledelse. Barnehagens rolle for å ivareta barns danning og allsidige utvikling i et mangfoldig og demokratisk samfunn er sentralt i studiet. Det er det hele mennesket og barnets rett til å få være kreativ, aktiv, forskende, skapende og utvikle sin egen identitet, som står i sentrum for barnehagelærerens virksomhet.

Utdanningen kvalifiserer barnehagelærere som kan gi barn muligheter til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger med forankring i natur og kultur, og verdier som grunnlag for videre utvikling og læring. Utdanningen fremmer pedagogisk og kulturelt entreprenørskap ved å ta i bruk varierende og utforskende læringsformer preget av kunst og kultur, natur, lek og fysisk aktivitet.

Utdanningen gir studentene kunnskap om egen profesjons samfunnsoppdrag, helsefremmende og forebyggende arbeid, barns rettigheter, mangfold og det flerkulturelle samfunnet. Barnehagelærerutdanningen vektlegger synliggjøring av samisk kultur og tradisjonsformidling.

Pedagogikk er et sentralt og sammenbindende fag som har et særskilt ansvar for progresjon og profesjonsretting i utdanningen. Som barnehagelærer innebærer det å planlegge, gjennomføre og reflektere over det pedagogiske arbeidet i barnehagen, samt lede og veilede medarbeidere. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn skal kunne medvirke, delta i lek, og lære ut fra sine egne forutsetninger.

Det er et forpliktende samspill mellom universitet og praksisfelt som skal bidra til at studentene erfarer sammenhengen mellom praksiserfaringer og studier på universitet.

Barnehagelærerutdanningen er et profesjonsstudium der aktiv deltakelse og samarbeid står sentralt. Undervisning og timeplanfestet aktivitet er derfor obligatorisk med krav om 80% tilstedeværelse. Studentene skal ha 100 dager veiledet og vurdert praksis i barnehagen fordelt over de tre studieårene. Det er krav til 100 % oppmøte i praksis. Det er et progresjonskrav i praksis, som innebærer at praksisperiodene ett år må være bestått før studenten kan gjennomføre praksis det påfølgende året.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/praksis-larerutdanningene/Sider/default.aspx

Retningslinjer for praksis finner du her

Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord universitet
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!