Vis studentum.no som: Mobil

Velferdsteknologi - Årsstudium

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
2 år (60 stp)
Årsstudium
Oppstart: Høstsemester - Kristiansund
Søknadsfrist: 1. juni
Ja

Velferdsteknologi - Årsstudium

årsstudium i velferdsteknologi - høgskolen i molde

Årsstudium i velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som helsetjenestene skal løse med for eksempel økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus. Velferdsteknologi er også en mulighet for å fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på pasientenes/brukernes og pårørendes premisser. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen.

Årsstudiet tilbyr kompetanse om ulike velferdsteknologiske løsninger med brukernes behov i sentrum. Studentene vil etter gjennomført studie, få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdering av både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører.

Dette vil du få større kunnskap om dersom du tar årsstudiet i velferdsteknologi ved Høgskolen i Molde, med studiested ved Høgskolesenteret i Kristiansund.

Studiet passer for

Tverrprofesjonell og tverretatlig målgruppe av personer fra:

  • helsesektoren
  • tjeneste- og produktleverandører av velferdsteknologi
  • andre med interesse for velferdsteknologi

Organisering og læringsformer

Årsstudiet er samlingsbasert med studiested Kristiansund og går på deltid over to studieår.

Det blir lagt opp til forelesning i plenum og læringsaktiviteter i skolens læringsplattform, gruppearbeid, refleksjonsnotat og selvstudie.

Mellom hver samling vil det foreligge arbeidskrav.

For kontakt eller mer informasjon om Velferdsteknologi - Årsstudium, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

For opptak kreves det generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tekniske og andre forutsetninger

Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge opp studiene gjennom skolens læringsplattform.

Studiefakta, Tittel m.m

Årsstudium (60 studiepoeng)

Kostnader

For studenter som ikke har anledning å følge hele årsstudiet, vil det være mulig å søke opptak i et eller flere delemner.

Studenter må betale semesteravgift og utgifter til pensum.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Velferdsteknologi - Årsstudium.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Velferdsteknologi - Årsstudium:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!