Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleie - Bachelor

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Heltid
3 år, 180 studiepoeng
Bachelor
Ja
Høstsemester
Søknadsfrist: 15. april
Kristiansund, Molde

Sykepleie - Bachelor

bachelor i sykepleie - høgskolen i molde

Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Molde

Sykepleierutdanningen er sammensatt av teori- og praksisstudier. Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier og praksisstudier. Utdanningen har fokus på forskningsbasert og praksisnær undervisning. Teoristudiene omfatter sykepleiefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner som sykepleieteori, hygiene, sykdomslære, psykologi, sosiologi og helsejuss er noen av undervisningstemaene. Praksisstudiene vil skje på sykehjem og omsorgssenter, medisinsk og kirurgisk avdeling, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid og folkehelsearbeid.

Studiet passer for

Sykepleieryrket gir deg mulighet til å hjelpe mennesker som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt trenger behandling, rehabilitering eller veiledning. Sykepleiere arbeider med både barn, unge, voksne og eldre og samarbeider ofte tverrprofesjonelt.

Vi søker samfunnsbevisste studenter som kan tenke seg å arbeide med mennesker i alle aldre, fra nyfødte til gamle mennesker. Ungdommer og voksne som vil arbeide med syke mennesker i eller utenfor institusjon, innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling samt ledelse innen alle ledd av helsetjenesten. Studiet er tilrettelagt for studenter som kommer direkte fra videregående skole, men også for de som har yrkeserfaring.

Innhold i studiet

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng. Sykepleierens kompetanse bygger på en integrasjon av teori- og kliniske studier. Studieprogrammets teori og kliniske studier ved Høgskolen i Molde bygger på hovedemnene som er beskrevet i Rammeplan for sykepleierutdanning:

  • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag - inkludert kliniske studier: 33 stp
  • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert kliniske studier: 72 stp
  • Medisinske og naturvitenskapelige emner - inkludert kliniske studier: 45 stp
  • Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert kliniske studier: 30 stp 

Videre studier/jobbmuligheter

HiMolde tilbyr flere videreutdanninger: 1. år master, mastergrad i helse- og sosialfag og ph.d. i helse- og sosialfag.

Som sykepleiestudent har du mulighet til å ta deler av studiene i form av studie- eller praksisopphold ved en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GSK). Søker som ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke realkompetanse

Spesielle opptakskrav for bachelor i sykepleie. Disse må dokumenteres både for søkere med generell studiekompetanse og for søkere med realkompetanse:

Søkeren må dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timar) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timar). Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

Andre krav/forutsetninger

  • Det er krav om at du leverer politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre klinisk undervisning og praksis.

  • Studenter som skal ut i kliniske studier ved helse- og sosialfaglige utdanninger må gjennomføre undersøkelse for tuberkulose og meticillinressistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad som gir tittelen sykepleier.

Studiepoeng

180

Kostnader

Semesteravgift + læringsmateriell

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sykepleie - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskole i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde


Studiested og bomuligheter

Studentene setter karakterer

Fornøyd studentum
(5)
Kjempefornøyd med utdanningen på Høgskolen i Molde!
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sykepleie - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(5,0)
Basert på 1 omtaler