Vis studentum.no som: Mobil

Petroleum Logistics - Master of Science

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Heltid
2 år (120 stp)
Master, 2 år
Oppstart: Høstsemester - Molde
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Petroleum Logistics - Master of Science

master i petroleumslogistikk

Master of Science in Petroleum Logistics

Høgskolen i Molde tilbyr en toårig internasjonal mastergrad innen Petroleumlogistikk, åpent for både norske og internasjonale studenter.

Logistikk omhandler organiseringen og flyt av varer, tjenester og informasjon fra råvarer til sluttbrukeren. For et stort antall industri- og forretningsselskaper, vil høy kvalitet innen logistikkoperasjonene være nøkkelen til økt konkurransekraft og framtidig suksess. Olje- og gasselskaper er ikke noe unntak fra dette.

Studiets innhold

Masterprogrammet i petroleumslogistikk skiller seg fra HiMoldes vanlige masterprogram i logistikk ved at det har flere emner knyttet til olje- og gassindustrien. Programmet tar sikte på å gi en grundig analyse og forståelse av problemer, utfordringer og løsninger knyttet til alle deler av forsyningskjedene innen olje- og gassindustrien på land så vel som offshore, herunder leting, innkjøp, produksjonsplanlegging, lagerstyring og nedstrøms distribusjonsplanlegging.

Sammen med kunnskap om et bredt spekter av logistikkemner, vil programmet også gi en forståelse av energisituasjonen i verden og sammenligne eksisterende fornybare energikilder, med ikke-fornybare kilder, både i form av kostnader, kvaliteter og tilgjengelighet.

Opptakskrav/Søknad

Relevant bachelorgrad med karaktersnitt C eller bedre. Søkere må ha minimum 80 ECTS relatert til en spesialisering relevant for logistikk, eller en sterk bakgrunn innen matematikk, statistikk, informatikk eller ingeniørfag.

Studiefakta, Tittel m.m

Master of Science in Petroleum Logistics

Studiepoeng

120

Kostnader

For studenter som følger et studieløp  med kun HiMolde som studiested, kreves ingen avgift utover ordinære semesteravgift. 

For studenter som ønsker en dobbelgrad med HiMolde og Gubkin vil det bli en studieavgift ved Gubkin Russian State University. Størrelsen på denne vil bli avklart senere.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Petroleum Logistics - Master of Science.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskole i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Petroleum Logistics - Master of Science:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!