Vis studentum.no som: Mobil

Bærekraftig byutvikling - Videreutdanning

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Deltid
1 år (30 studiepoeng)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Molde

Bærekraftig byutvikling - Videreutdanning

videreutdanning i bærekraftig byutvikling

Videreutdanning i bærekraftig byutvikling

Studiet i bærekraftig byutvikling er et samarbeid med Norsk Sentrumsutvikling. Studiet er både et svar på et behov for en videreutdanning i byutvikling og sentrumledelse, og på økt etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig byutvikling.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet har en tverrvitenskapelig tilnærming for å forstå de muligheter og utfordringer byer står overfor i dag relatert til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Studiet er bygget opp av fire kurs, hvert på 7,5 studiepoeng. De fire kursene er:

  • Urban governance og bærekraftig utvikling
  • Urban økonomi
  • Bymiljø og transport
  • Fremtidens (smarte) byer

På studiet diskuteres planlegging og tiltak for byutvikling, med utgangspunkt i et bredt samarbeid, og de muligheter og begrensninger som det institusjonelle rammeverket for urbane planleggings- og policy prosesser gir. Studiet tar opp aktørers roller, maktforhold og forutsetninger for medvirkning. Studiet behandler byen som økonomisk system og forutsetninger for positiv vekst. Det blir satt spesielt fokus på transportens betydning for bymiljø og bærekraft. Studiet avsluttes med et kurs om framtidens byer der digitalisering og andre nyere tilnærminger og metoder vektlegges.

Organisering og læringsformer

Studiet er et deltidsstudium, 30 studiepoeng fordelt på ett år. Studiet er tilpasset folk i arbeid og undervisningen er derfor basert på samlinger over 2 til 3 dager ved Høgskolen i Molde 4-6 ganger i semesteret. Noen samlinger kan legges til andre steder alternativt som ekskursjon/studietur.

Studiet har en metodikk som bygger på faglige foredrag, gruppediskusjoner selvstudium og selvstendig arbeid. Gjennom konkrete eksempler og case vil det bli lagt vekt på komplekse problemstillinger. Deltakerne får anledning til å knytte reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass til temaer som behandles i kurset.

Opptakskrav/Søknad

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen i samfunnsfag, økonomisk-administrative fag, ingeniørfag eller lignende fagområder, karaktersnitt C eller bedre.

Høgskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning/Etterutdanning (30 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bærekraftig byutvikling - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskole i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. 

Høgskolen i Molde har utdanningen for deg, enten du vil jobbe i helsesektoren som sykepleier eller med logistikk og petroleum. Skolen bestreber å være en fleksibel høyskole som utdanner reflekterte og endringsorienterte kandidater, som utfører forskning på anerkjent internasjonalt nivå, og som bidrar til å fremme regional utvikling og nyskaping i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.

Høgskolen i Molde legger også vekt på et internasjonalt perspektiv i undervisning og forskning, og har som målsetning å fremstå som det fremste fagmilijøet i Norge innenfor logistikk.

høgskolen i molde

Logistikk-studier rettet mot kompetansebehov i fremtiden

Høgskolen i Molde har rundt 2500 studenter, fordelt på mer enn 30 ulike studieprogrammer. Det legges vekt på at alle studiene skal være rettet mot kompetansebehov i framtiden – med studier innenfor områdene Logistikk, IT, Økonomi, Samfunnsfag, Helse- og Sosialfag og Idrett.

Utdanning med kvalitetssystem

Høgskolen i Molde stiller svært høye krav til kvalitet. Styret ved Høgskolen i Molde (HSM) har vedtatt et kvalitetssystem for virksomheten, hvor målet er å gi høgskolen et godt redskap for kontinuerlig forbedring av studietilbud, studiekvalitet, læringsmiljø, forskning og administrasjon. I arbeidets første fase er undervisning og læring prioritert.

På Høgskolen i Molde kan du studere både Sykepleie, Vernepleie, IT-studier, Logistikk, Jus, Samfunnsfag, Idrett og Økonomi. Blant disse finnes det både enkeltemner, årsstudium, bachelorgrader, mastergrader og etter- og videreutdanninger. Ved fullført mastergrad kan kvalifiserte studenter også ta doktorgrad i Logistikk (PhD-program) ved Høgskolen i Molde.

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Studiested og bomuligheter

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bærekraftig byutvikling - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!