Vis studentum.no som: Mobil

Videreutdanning i praktisk teologisk utdanning

VID Stavanger
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Stavanger
1 semester
Heltid
Vår
Klasserom

Videreutdanning i praktisk teologisk utdanning

Praktisk teologisk utdanning | VID Stavanger

VID tilbyr praktisk teologisk utdanning på heltid i Stavanger og på deltid i Tromsø.
Målsettingen for praksisstudiene er å forme og utruste prester til lederskap og menighetsbyggende arbeid i kirken lokalt og globalt med vekt på forkynnelse, forvaltning av sakramentene, diakoni og sjelesorg. Forming og danning av personlighet og spiritualitet inngår også i utdanningen.

Praktisk teologisk utdanning tilbys også til eksterne søkere som ikke går på profesjonsstudiet. Studiet har krav om obligatorisk frammøte i undervisning og praksis. Studiet bestemmer praksissted.

Praktisk teologisk utdanning i Stavanger

Praktisk teologisk utdanning (PTU) er integrert i profesjonsstudiet i teologi både på lavere og høyere grad.

VID Stavanger tilbyr avsluttende praktisk teologisk utdanning (30 stp). Studiet innebærer undervisning og fem ukers menighetspraksis i vårsemesteret og tilbys neste gang vår 2022.

Studiet omfatter undervisning i ulike fag som sjelesorg, diakoni og liturgikk, det er gudstjeneste- og prekenøvelser, selvstudium og oppgaveskriving, faglig oppfølging, samt ulike typer praksis og veiledning. Studiet forutsetter bestått praktisk teologisk utdanning på lavere grad (30/35 stp). Mer informasjon om opptakskrav nederst på siden.

Fullført profesjonsutdanning ved VID Stavanger gir rett til cand.theol.-graden og vil kunne kvalifisere til ordinasjon i Den norske kirke, gitt biskopens samtykke.

Dersom du er interessert i praktisk teologisk utdanning på lavere grad ( bachelornivå), ta kontakt her.

For kontakt eller mer informasjon om Videreutdanning i praktisk teologisk utdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

For studenter med opptak til profesjonsstudiet i teologi (6 år) inngår praktisk-teologisk seminar utdanning i studiet og krever ingen særskilt søknad.

Opptak til avsluttende praktisk teologisk utdanning, høyere grad, forutsetter at teori og praksis på PTU lavere grad (35 studiepoeng) er bestått og at minst 60 studiepoeng teologiemner på masternivå innenfor cand. theol. graden er bestått.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning i Praktisk teologisk utdanning, 30 studiepoeng. 

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Hvorfor velge VID Stavanger?

Lang erfaring

Ettertraktet utdanning

Tett på arbeidslivet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Videreutdanning i praktisk teologisk utdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Stavanger

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolen har blitt til VID Stavanger. VID Stavanger er akkreditert av NOKUT og godkjent av Kunnskapsdepartementet som vitenskapelig høgskole (2008). Høgskolen har studietilbud på universitetsnivå i kristendom, teologi, religion, globalsering, samfunnsfag, kultur og interkulturell kommunikasjon. 

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Stavanger

Kontaktinformasjon til VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonsmarka 12
4024 Stavanger

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Videreutdanning i praktisk teologisk utdanning:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Studere teologi

Teologistudent Håkon Norby brenner for ungdomsarbeid i kirken. – Jeg har fått bruk for spesifikk kunnskap jeg sitter igjen med fra studiet, enten det er ledelsesfag, bibelkunnskap eller møtet med mennesker, forteller han.

Les mer