Vis studentum.no som: Mobil

Økonomi og administrasjon - Bachelor

Norges Handelshøyskole
Sammendrag
Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Bachelor
3 år, 180 studiepoeng
680 NOK
Ja
Oppstart: Høst Semester - Bergen

Økonomi og administrasjon - Bachelor

Økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon - på vei mot siviløkonom!

Siviløkonomstudiet ved NHH er et femårig studium som består av et treårig bachelorstudium med direkte overgang til et toårig masterstudium. Dette gir deg tittelen siviløkonom.

Gjennom bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon på NHH vil du få en grunnleggende forståelse for sentrale økonomisk- administrative fagområder. Studiet er orientert mot gjenkjenning og løsning av praktiske problemer. Studentene øves opp i kritisk bruk av de kunnskaper og metoder som tilegnes. Det fokuseres på årsaker til, og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner samtidig som etiske, miljømessige og andre samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Kommunikasjons- og samarbeidsevner er også et viktig ferdighetsmål ved studiet.

Siviløkonomstudiets struktur

Bachelorstudiet på NHH er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i økonomi og administrasjon. Totalt teller studiet 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske kurs og 45 studiepoeng av valgfrie kurs. Studiet er strukturert med 4 kurs à 7,5 studiepoeng per semester.

Hovedtyngden i studiet ligger på de tre økonomisk-administrative fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi og strategi og ledelse. Et viktig moment i studiet er integrasjon mellom fagområdene.

Videre masterstudier ved NHH

Studentene som fullfører bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH vil være garantert direkte overgang til masterstudiet i økonomi og administrasjon. Dersom man ikke ønsker å fortsette på siviløkonomutdannelsen her, danner bachelorstudiet også et godt grunnlag for videre studier ved andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt.

Bachelorgradens innhold 

Innen bedriftsøkonomisk analyse skal studentene gjennomgå kurs i kostnads- og inntektsanalyse, finansregnskap, investering og finans samt økonomisystemer og styring. I samfunnsøkonomi vil en ha kurs i mikro- og makroøkonomi, samt i internasjonal handel og økonomisk vekst.

I fagområdet strategi og ledelse inngår kurs i markedsføring, psykologi og ledelse, organisasjon og ledelse og strategisk ledelse. Studiet gir også en grunnleggende innføring i metode- og redskapsfag som matematikk, statistikk og databehandling, som skal gi studentene det nødvendige grunnlaget for å arbeide systematisk med økonomiske problemorienterte emner.

Velg fag etter interesse

Studentene skal i løpet av bachelor i økonomi og administrasjon studiet selv velge fire moduler av valgfrie allmenne fag og to moduler av valgfrie økonomisk-administrative fag. Innen valgfrie allmenne fag tilbys det flere moduler innen hvert av fagene engelsk, fransk, japansk, spansk, tysk, databehandling, matematikk, rettslære, økonomisk geografi og økonomisk historie. Studentene vil ha stor fleksibilitet til å kombinere moduler fra de ulike fagene. Når det gjelder valgfrie økonomisk-administrative fag, tilbys fag fra en rekke fagområder. I disse fagene er undervisningsspråket engelsk.

NHH tilbyr, i samarbeid med Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen, gründerutdanning.

En fullført bachelor i økonomi og administrasjon ved NHH gir deg både muligheter på arbeidsmarkedet samt rett til overgang til masterstudier ved NHH.

Opptakskrav/Søknad

Søknadsprosessen for bachelor i Økonomi og administrasjon

Selv om du kun ønsker å ta de tre første årene og få en bachelor i økonomi og administrasjon, må du søke opptak til den femårige siviløkonomutdanningen. Blir du tatt opp, får du dermed rett til å gjennomføre det femårige studiet.

Du søker gjennom Samordna opptak, og opptaket skjer en gang i året.

Hvem kan søke på Økonomi og administrasjon ved NHH?

Du må ha generell studiekompetanse.

Høsten 2012 var opptaksgrensen 52,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 55,8 poeng i ordinær kvote. Poenggrensen kan variere fra år til år, da den avhenger av konkurransen om plassene.

Regn ut dine studie- og konkurransepoeng her.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i økonomi og administrasjon med direkte overgang til toårig masterstudium.

Kostnader

Det er gratis å studere ved Norges Handelshøyskole!

Når du studerer ved NHH er det eneste du må betale er ca 680 kroner i semesteret. Dette er penger som går til studentvelferd og kopiavgifter.

Norges Handelshøyskole

NHH

Norges Handelshøyskole

Vil du studere økonomi og administrasjon eller bli siviløkonomi? Norges Handelshøyskole (NHH) har landets ledende fagmiljø for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon.

NHH fokuserer på kvalitet og praktisk relevans, og tilbyr master i regnskap og revisjon og siviløkonomutdanning. Siviløkonomstudiet består av en 3-årig Bachelor i Økonomi og administrasjon og en Master i Økonomi og administrasjon. Med en bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole har du rett til overgang til de 2-årige masterstudiene.

Hvorfor velge Norges Handelshøyskole?

  • Norges ledende fagmiljø
  • Studer sammen med de beste og mest motiverte studentene
  • Stor valgfrihet i studiet
  • Kombiner mastergraden med en CEMS – Master in International Management
  • Landets beste tilbud om utveksling
  • Studere der næringslivet rekrutterer aktivt nesten hver eneste dag
  • Kanskje landets mest aktive studentforening

Studietilbud ved NHH

Internasjonale muligheter

NHH har et internasjonalt miljø som rekrutterer studenter fra hele verden. Høsten 2008 var ca hver 5. nye student utenlandsk. Studenter på Norges Handelshøyskole kan reise på utveksling både på bachelor- og masternivå, og ca 75 prosent av alle NHH-studentene velger å ta minst ett semester i utlandet. NHH samarbeider om utveksling med de beste lærestedene verden over, og har avtaler med over 100 læresteder i 37 land på 5 kontinent.

På Norges Handelshøyskole er språk- og kulturforståelse et viktig supplement til de økonomiske fagene. Mange studenter velger språk som valgfag slik at de er godt rustet til sitt utvekslingsopphold.

Studentmiljøet ved Norges Handelshøyskole

NHH har kanskje landets mest aktive studentmiljø. Over 40 prosent har hatt tillitsverv i en av studentforeningens (NHHS) 25 underutvalg eller nærmere 40 interessegrupper. I NHHS finner du blant annet grupper innen idrett, musikk, kultur, humanitært arbeid, media og næringsliv.

Arbeidsmarked for økonomer og siviløkonomer fra NHH

Arbeidsmarkedet for NHH-kandidater er svært godt. De rekrutteres til alle bransjer som ledere, rådgivere og fagkonsulenter. På Norges Handelshøyskole er det bedriftspresentasjoner nesten daglig og hvert år besøker mer enn 60 bedrifter Karrieredagen. I tillegg er det en egen Karrieredag for internasjonal rekruttering.

Vis alle utdanninger fra Norges Handelshøyskole

Kontaktinformasjon til Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole

Helleveien 30
5045 Bergen

Tlf: +47 55 95 92 00
www.nhh.no

Studiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!