Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Oslo

Om utdanningen

Er du opptatt av dine medmennesker, frivillig engasjement, samfunnsforståelse, fellesskap og mangfold? Ønsker du å kombinere tro og faglighet?

Masterstudiet i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor sosial-, helse- eller pedagogisk utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

Masterprogrammet gir deg innsikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakoni.

Studiet er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske menighetsfakultet og er tilrettelagt som et heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad innen sosialfaglig, helsefaglig eller pedagogisk utdanning. Det forutsettes normalt at veiledet praksis inngår i bachelorgraden. Opptak kan i tillegg skje på grunnlag av dokumenterte kvalifikasjoner som anses som likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor. Det kreves et karaktersnitt på minimum C.

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole.

MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 110 ansatte, 1300 studenter og ca. 60 på doktorgradsprogrammet (ph.d.)

Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.

Vis alle utdanninger fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Kontaktinformasjon til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Gydas vei 4
0302 Oslo


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!