Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid

Erfaringsbasert master: Prest

Høsten 2022 starter MF opp en ny, erfaringsbasert mastergrad på 120 studiepoeng, som inneholder bibelteologi, systematisk teologi, en masteroppgave og praktisk-teologisk utdanning - inkludert praksisperioder. I denne nye utdanningen skal vi aktivt sette i spill den yrkes- og livserfaringen som du kommer med.

Etter å ha fullført mastergraden vil du være kvalifisert til å bli prest i Den norske kirke. Denne veien til prestetjeneste er kun for deg som har fylt 35 år. Det er mulig å begynne på masterutdanningen uten å oppfylle kirkens alderskrav.

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole.

MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF har ca. 110 ansatte, 1300 studenter og ca. 60 på doktorgradsprogrammet (ph.d.)

Fra 1967 har MF tilbudt kristendoms- og religionsfaglig utdanning for skole og samfunn. I takt med behovene har MF utviklet en bred portefølje av profesjonsutdanninger til kirke og skole. Den religiøse og livssynsmessige demografien i Norge har endret seg betraktelig. Det er økende behov for og etterspørsel etter kunnskap og kvalitet i forskning, utdanning og formidling om religion og samfunn. MF møter denne utfordringen gjennom tverrdisiplinær forskning på religion og samfunn, samt relevante bachelor-, master- og ph.d.-programmer i teologi, religion og samfunn.

Vis alle utdanninger fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Kontaktinformasjon til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Gydas vei 4
0302 Oslo

Tlf: 22 59 05 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!