Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Sammendrag
Master
Oslo
1.5 år
Heltid

Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk

Vil du utvikle deg som lærer og få ny kunnskap? Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk kan kombineres med full jobb.

Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk gir inngående kunnskap om tema innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole.

Studiet er tilrettelagt for lærere i full jobb og for andre som kvalifiserer for opptak. Normert tid for programmet er tre år. De spesifikke fag-emnene tas over to år. Det tredje året er viet arbeid med masteroppgaven, som skrives under veiledning.

Kontaktinformasjon til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Gydas vei 4
0302 Oslo

Tlf: 22 59 05 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!