Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk

Varighet
1.5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1.5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk

Vil du utvikle deg som lærer og få ny kunnskap? Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk kan kombineres med full jobb.Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk gir inngående kunnskap om tema innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole.Studiet er tilrettelagt for lærere i full jobb og for andre som kvalifiserer for opptak. Normert tid for programmet er tre år. De spesifikke fag-emnene tas over to år. Det tredje året er viet arbeid med masteroppgaven, som skrives under veiledning.
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Gydas vei 4
0302 Oslo

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole. MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF...

Les mer og vis alle utdanninger ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Highlights