Integrert Master

Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag

Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
5 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag

Liker du å jobbe med ungdom? Vil du bli en inspirerende lektor i religion og samfunnsfag?Som lektorstudent på MF blir du en del av vårt anerkjente religions- og samfunnsvitenskapelige miljø. Her møter du dyktige lærere som brenner for faget sitt.I utdanningen er vi særlig opptatt av å utvikle lærere med sterk kunnskap og kompetanse på verdidimensjonen i utdanningen, knyttet til likeverd, menneskeverd og demokrati i et fagdidaktisk og profesjonsetisk perspektiv. Fagkombinasjonen religion og samfunn gjør at vi kan gå i dybden på temaer som mangfold, dannelse og diskriminering. Dette gir lektorprogrammet ved MF en unik komponent.Utdanningen gir undervisningskompetanse i KRLE / Religion og etikk og samfunnsfag på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn og i videregående skole. Fordypningsdelen av programmet er knyttet primært til fagområdet KRLE / Religion og etikk. Praksis i skolen er en integrert del av utdanningen.
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Gydas vei 4
0302 Oslo

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole. MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF...

Les mer og vis alle utdanninger ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Highlights