Kortere studier

Nettstudium i trosopplæring

Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Nettstudium i trosopplæring

MF vitenskapelig høyskole og VID Stavanger har sammen utarbeidet et grunnstudium i trosopplæring som er tilpasset Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Studiet er kompetansegivende. Det består av fire emner som tas over fire semester og gir 60 studiepoeng; ett emne hvert semester. Studiet er i hovedsak et nettstudium, men med muligheter i noen emner til en samling ved enten VID Stavanger eller MF. Hvert emne gir 15 studiepoeng og kan tas som en selvstendig enhet. Deltagerne kan velge om de vil ta ett eller flere emner – basert på behov og tidligere utdanning.
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Gydas vei 4
0302 Oslo

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole. MF ble stiftet i 1907 som en uavhengig teologisk institusjon på universitetsnivå og er Norges største tilbyder av teologisk utdanning og forskning. MF...

Les mer og vis alle utdanninger ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Highlights