Vis studentum.no som: Mobil

Mindfulness - Videreutdanning

VID Bergen
Sammendrag
Deltid
1 år, 30 studiepoeng
Videre- og etterutdanning
Oppstart: September - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Mindfulness - Videreutdanning

studenter på VID

Videreutdanning i mindfulness – VID Bergen

Mindfulness er et perspektiv, en tilnærming og en praksis som trener og utvikler vår personlige kompetanse. Det innebærer å være oppmerksomt til stede i møte med andre. Utdanningen henvender seg til mennesker som er opptatt av å komme i kontakt med og utforske egne ressurser og ønsker å anvende denne kompetansen for å utvikle gode relasjoner med andre mennesker. Vår personlige kompetanse er avgjørende for å kunne arbeide effektivt og målrettet sammen om ulike oppgaver.

Utdanningen henvender seg til mennesker som er opptatt av å komme i kontakt med og utforske egne ressurser og ønsker å anvende denne kompetansen for å utvikle gode relasjoner med andre mennesker. Vår personlige kompetanse er avgjørende for å kunne arbeide effektivt og målrettet sammen om ulike oppgaver.

Hva er mindfulness?

Mindfulness har fått stor innflytelse innen helse- og omsorgsfagene, psykologi, pedagogikk, veiledning og ledelse de seneste tiårene. Mindfulness, oppmerksomt nærvær på norsk, kan defineres som en sinnstilstand kjennetegnet av en vennlig, ikke-dømmende oppmerksomhet på det som erfares i øyeblikket.

En tilnærming preget av mindfulness øves opp og kultiveres gjennom et mangfold av praktiske øvelser. Slik trening fremmer reguleringen av vår oppmerksomhet og våre følelser, tydeliggjør opplevelsen av kroppslige sansinger, samt fremmer en raus og aksepterende holdning i møte med andre mennesker.

I utøvelsen av ethvert yrke vil vårt oppmerksomme nærvær være avgjørende viktig for å etablere kontakt og utvikle relasjoner med andre mennesker.

Utdanningens hovedmål

Utdanningen legger vekt på at studenten skal

 • etablere sin egen praksis i oppmerksomt nærvær
 • få inngående kunnskap om hvorfor og hvordan denne praksisen virker og fungerer
 • anvende sin oppmerksomme nærværskompetanse i møte med andre
 • støtte og bistå andre i deres tilegnelse av metoder og holdninger i oppmerksom nærværstrening
 • lære å lede andre i mindfulnessøvelser

Målgruppe

Utdanningen henvender seg til mennesker som ønsker å komme i kontakt med og utforske egne ressurser, samt utvikle sine relasjoner til andre mennesker. Dette kan være aktuelt for helse-, omsorg- og utdanningsprofesjonene, samt andre serviceyrker, så vel som ledere med personalansvar.

Søkere med interesse for fagfeltet må ha fullført 3-årig bachelorgrad, eller tilsvarende.

Pedagogikk og læring

Videreutdanning i mindfulness er en nærværsorientert utdanning der studenten arbeider med å etablere sin egen nærværspraksis samtidig som de får teoretisk kunnskaper om fagets historie og egenart. I andre semester får studenten praktisk trening i å lede andre i mindfulnessøvelser.

Studiet er prosessorientert, og studentene vil arbeide mye i mindre grupper der de deler erfaringer og praktiserer sin nærværskompetanse i møte med hverandre.

Emner

 • Oppmerksom nærværspraksis og selvmedfølelsestrening.
 • Oppmerksomt nærvær anvendt i relasjon og profesjon.
For kontakt eller mer informasjon om Mindfulness - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller treårig utdanning på universitets- og høgskolenivå i helse- og sosialfag, humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Priser 2021 - 2022

 • Semesteravgift: NOK 570 
 • Kopiavgift / studentråd: NOK 320 
 • Studieavgift: NOK 14350
 • Totalt per semester: NOK 15240

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Mindfulness - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Mindfulness - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer

Du kan kanskje også være interessert i: