Videreutdanning i operasjonssykepleie - deltid

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Elverum
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Videreutdanning i operasjonssykepleie - deltid

Videreutdanning i operasjonssykepleie tilbys som en nett og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år med samlinger i Elverum. Studiestart er august 2022. 

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i operasjonssykepleie. Utdanningen gir deg kunnskap til å kunne yte faglig forsvarlig operasjonssykepleie til pasienter som gjennomgår kirurgiske undersøkelser og/eller behandling.

Operasjonssykepleieren har kompetanse til å utøve helhetlig operasjonssykepleie i avdelinger hvor pasienter med sykdom eller skade gjennomgår planlagt eller akutt kirurgisk inngrep, behandling eller undersøkelse. Operasjonssykepleieren ivaretar operasjonspasienten og pårørende ved planlagte eller akutte kirurgiske inngrep eller behandling. I operasjonsavdelinger arbeider operasjonssykepleieren i tett samarbeid med kirurger og anestesipersonell i en spennende og utviklende hverdag.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle fire semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være direkte knyttet til pasientsituasjoner med planlagte eller akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

I løpet av studietiden får du anledning til å hospitere i praksis innen andre spesialfelt som er relatert til operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!