Videreutdanning i intensivsykepleie - deltid

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Elverum
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Videreutdanning i intensivsykepleie - deltid

Videreutdanning i Intensivsykepleie tilbys som en nett og samlingsbasert deltidsutdanning over to år med samlinger i Elverum. Studiestart er august 2022. 

Med denne videreutdanningen blir du spesialsykepleier i intensivsykepleie. Du vil lære om intensivsykepleierens ansvar i en høyteknologisk avdeling med akutt og kritisk syke pasienter som har behov for kontinuerlig behandling, overvåkning og sykepleie. Intensivsykepleieren har ansvar for pasienter med behov for gjenopprettelse av vitale funksjoner etter anestesi, kirurgi, traumer eller akutt forverring av en kronisk sykdom. I utdanningen vektlegges samarbeidet mellom intensivsykepleier og pårørende som en ressurs slik at de kan ta del i omsorgen for pasienten.

Intensivsykepleieren arbeider i tett samarbeid med anestesilege og kirurger i en spennende og utviklende hverdag. Intensivsykepleieren samarbeider med sykepleiere i sykehusets øvrige avdelinger som har behov for faglig støtte i akutte pasientsituasjoner.

Studiet veksler mellom teoretiske og praktiske studier som fordeler seg over alle fire semestre. De teoretiske studiene forbereder deg til studiets praksisperioder. Størstedelen av praksis vil være direkte knyttet til pasientsituasjoner med planlagte eller akutt kritisk syke pasienter og deres pårørende.

Gjennom studiet får du avanserte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å utøve faglig forsvarlig intensivsykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!