Vis studentum.no som: Mobil

Tilpasset opplæring - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid/deltid
2 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Hamar
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Tilpasset opplæring - Master

Master i tilpasset opplæring

Dette studiet tar opp aktuelle muligheter og utfordringer knyttet til det økende mangfoldet i dagens barnehage og skole. Gjennom fokus på tilpasset opplæring gir studiet deg spesifikk pedagogisk og didaktisk kompetanse som trengs i vårt mangfoldige samfunn.

Det økte mangfoldet omfatter også endringsprosesser når det gjelder livstolkningstradisjoner, religion og livssyn. Ved siden av fordypning i tilpasset opplæring generelt vil det enkelte år være mulig å velge fordypning i religion, livssyn og etikk (RLE).

Undervisningen er samlingsbasert med nettstøtte. Studiet tas på to år som heltidsstudent og fire år som deltidsstudent.

Opptakskrav/Søknad

Fullført minimum 3-årig lærerutdanning, bachelorgrad eller tilvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng. Søkere som ikke har minimum 3-årig lærerutdanning, må dekke krav om faglig fordypning på 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå i fordypningen på 80 studiepoeng i pedagogikk.

Søkere til fordypning i KRLE må ha minst 60 studiepoeng innen KRLE i sin utdanning, i tillegg til fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk/spesialpedagogikk.

Studenter i grunnskolelærerutdanning kan begynne på masterstudiet i sitt fjerde studieår. Grunnskolelærerstudenter som søker fordypning i KRLE, må ha minst 60 studiepoeng i KRLE.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!