Vis studentum.no som: Mobil

Tannpleie - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Elverum
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Tannpleie - Bachelor

Vil du bli tannpleier?

Ønsker du et allsidig og variert yrke? Er du opptatt av å bedre folks tannhelse? Ønsker du et yrke hvor du jobber med mennesker? Da kan bachelor i tannpleie ved Høgskolen i Innlandet være riktig valg for deg!

Om bachelor i tannpleie

Tannhelsen i den norske befolkning er i hovedsak god. Samtidig finnes det sosiale ulikheter. Som tannpleier får du en betydningsfull rolle i tannhelsetjenesten gjennom arbeid med barn, voksne og eldre både i og utenfor institusjon. 

Utdanningen gir deg kunnskap innen klinisk tannpleiefaglige og odontologiske fagområder. I tillegg får du kunnskap om hva som påvirker befolkningens tannhelse og helse på individ- og samfunnsnivå.

Høgskolen har en velutstyrt øvingsklinikk hvor mye av undervisningen foregår. Studiet er bredt faglig sammensatt fordi kunnskap fra så vel tannpleiefag som naturvitenskap, samfunnsfag og humanistiske fag er viktige forutsetninger for å kunne utøve faglig god tannpleie.

Praksis utgjør en stor del av studiet. I hvert semester er det praktiske øvelser i skolens øvingsklinikk. Fra og med 2. til og med 5.semester er det en praksisperiode hvert semester. Praksisstudiene foregår i offentlige tannklinikker i et større geografisk område på Østlandet.

Videre studier/jobbmuligheter

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Studiested og bomuligheter

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!