Vis studentum.no som: Mobil

Realfagenes didaktikk - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid/deltid
2 år (nett- og samlingsbasert)
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Hamar
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Realfagenes didaktikk - Master

Master i realfagenes didaktikk

Dette masterstudiet er et tilbud til deg som ønsker en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk og naturfag. Master i realfagenes didaktikk kvalifiserer for stilling som lektor i skolen, forutsatt at graden er en del av en lærerutdanning, og i andre stillinger i og utenfor skoleverket som krever høy kompetanse innenfor realfagenes didaktikk. Du vil utvikle kunnskaper om hvordan barn og unge lærer matematikk og naturfag, og hvordan du som lærere kan arbeide med elever for at læring skal kunne skje.

Masterstudiet er bygd opp med forskjellige læringsløp for lærere som skal undervise på 1.-7. trinn og lærere som skal undervise på 5.-10. trinn. Innenfor hvert løp spesialiserer du deg enten i matematikk eller naturfag gjennom valg av problemstilling i masteroppgaven.

Er du lærerstudent kan du søke opptak til utdanningen etter å ha fullført de tre første årene av grunnskolelærerutdanningen. Masteren er også en videreutdanning for deg som allerede er lærer.

Studiet er samlingsbasert. Heltidsstudenter har 6 samlinger a to dager (torsdager og fredager) hvert semester. Deltidsstudenter følger undervisning sammen med heltidsstudenter, men velger færre emner hvert studieår.

Opptakskrav/Søknad

Fullført minimum 3-årig lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng, samt fullført PPU. Søkere må i tillegg dekke fagkrav i matematikk og naturfag.

Søkere med minimum 60 studiepoeng i matematikk og minimum 30 studiepoeng naturfag følger studiemodellen for 1.-7. trinn. Søkere med minimum 60 studiepoeng matematikk og minimum 60 studiepoeng naturfag følger studiemodellen for 5.-10. trinn. 

Studenter i grunnskolelærerutdanning kan begynne på masterstudiet i sitt fjerde studieår, forutsatt at de oppfyller de særskilte opptakskravene.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!