Vis studentum.no som: Mobil

Psykososialt arbeid med barn og unge - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Deltid
2 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Lillehammer
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Psykososialt arbeid med barn og unge - Master

Master i psykososialt arbeid med barn og unge

Master i psykososialt arbeid med barn og unge er en erfaringsbasert mastergrad, og bygger på studiet Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (60 stp).

Masterstudiet egner seg for studenter med grunnutdanning i for eksempel barnevernspedagogikk, sosialt arbeid, vernepleie, sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, lærer, førskolelærer, kulturarbeider eller politi. Utdanningen er også rettet mot studenter med erfaring fra arbeid med barn og unge (0–23 år) i offentlig, privat og frivillig sektor.

Studiet skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere i/for psykososialt arbeid med barn og unge på ulike arenaer i samfunnet. Studiet kan gi grunnlag for opptak til videre studier på PhD-nivå.

Om studiet

Masterstudiet er en erfaringsbasert master og er delt inn i to deler. Del 1 består av Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid på i alt 60 stp som er fordelt på fire obligatoriske emner med hver sin avsluttende eksamen. Del 2 er masterpåbyggingen og består av to obligatoriske masteremner, hver på 15 stp, og med avsluttende eksamen. I tillegg kommer en avsluttende masteroppgave på 30 stp. Studiet kan kun gjennomføres på deltid.

Del 1:
Målet med videreutdanningen er å tilby et felles kompetansegivende studieopplegg for studenter med ulik fagbakgrunn, i ulik praksis og i forskjellige stillinger og tilsettingsforhold. Alle studentene er i minimum 50 % arbeid med barn/unge under studieperioden og blir fordelt på tverrfaglige studiegrupper.

Del 2:
En viktig del av undervisningen i forskningsmetode er at den vinkles i stor grad opp mot studentenes arbeid med masteroppgaven. Et avgjørende mål i emnet er å hjelpe studentene til å utvikle et godt prosjektdesign for masteroppgaven.

Emnet Kommunikasjon i profesjonelle kontekster bygger videre på Del 1 sitt fokus på veiledning og refleksjon med utgangspunkt i praksis. I dette emnet fokuseres det spesielt på at studentene skal få kunnskap om hvordan samtale med barn.

Opptakskrav/Søknad

Krav til opptak er videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 60 sp i tillegg til bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, helse- og sosialfag, medisin, førskolelærer, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi.

Det faglige minstekravet for direkte opptak til andre året på masterstudiet er karakter C av vektet gjennomsnittskarakter fra videreutdanningen. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Søker må i tillegg ha minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn eller ungdom etter fullført grunnutdanning.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 240 studiepoeng.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!