Norsk filmhistorie

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Lillehammer
6 måneder
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk filmhistorie

Norsk filmhistorie er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng, som går over ett semester. Det passer for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og norsk film i særdeleshet. Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et av valgemnene i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Studiet gir deg en mulighet til å fordype deg i norsk filmhistorie. Innfallsvinklene til studiet vil være flere. Utviklingen av norsk film belyses med utgangspunkt i filmenes estetikk slik denne kommer til uttrykk gjennom sentrale norske filmskapere og deres verk, men også i forhold til den generelle samfunnsutviklingen i Norge i det 20.århundret. Dette gir studiet både en estetisk og samfunnsmessig forankring.

Gjennom studiet vil du få:

  • God oversikt over den historiske utviklingen innen norsk filmproduksjon
  • Kjennskap til de viktigste filmene og aktørene i norsk filmhistorie
  • Bakgrunn for å kunne vurdere trender i norsk filmproduksjon i lys av (medie)politiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
  • Evne til gjennomføre en næranalyse av film

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!