Metoder og arbeidsmåter i arbeidsinkludering

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Lillehammer
1/2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Metoder og arbeidsmåter i arbeidsinkludering

Metoder og arbeidsmåter i arbeidsinkludering skal styrke og profesjonalisere veiledningen som tilbys i Arbeids- og inkluderingsbedrifter og imøtekomme deres kompetansebehov knyttet til arbeidsinkludering. Studiet er direkte rettet mot din arbeidshverdag som veileder og arbeidsplassen din er en viktig arena. 

Oppmerksomheten rettes spesielt mot sentrale metoder og arbeidsformer innen arbeidsinkludering, og gjennom studiet blir du utfordret til å kritisk vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere egen praksis i lys av teoretiske og metodiske perspektiv. Studiet har som mål å utvide ditt handlingsrepertoar og din fleksibilitet i møtet med arbeidssøkere innenfor rammene gitt for ulike tiltak.

Studiet er å anse som et tiltak i den pågående nasjonale satsingen på økt arbeidsinkludering, og skal bidra til utvikling, læring, økt bevissthet og ny kunnskap, både for deg som veileder og for virksomheten du arbeider i. Det er utviklet i samarbeid med bransjeforeningen Arbeid og Inkludering.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!