Vis studentum.no som: Mobil

Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Årsstudium
Lillehammer
60.00 studiepoeng

Kommunikasjonsrådgiverstudiet

Det stilles stadig større krav til virksomheters intern- og eksternkommunikasjon. Alle virksomheter har behov for å kommunisere godt for å ta vare på sitt omdømme. Nye kommunikasjonskanaler øker behovet for kommunikasjonskompetanse, og det er et interessant arbeidsmarked for kandidater med slik kompetanse – gjerne i kombinasjon med andre fag.

Studiet retter seg mot personer som allerede jobber innen kommunikasjon eller som ønsker å arbeide med kommunikasjonsfaglige oppgaver.

Årsstudium i kommunikasjonsrådgiving er et deltidsstudium på 60 studiepoeng som gjennomføres over to år. Det arrangeres fem samlinger over to dager hvert år på Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

Opptak: Søk opptak via lokalt opptak ( åpner 1. februar 2020)

Søknadsfrist: Løpende opptak

Slik søker du:

Klikk på den grønne knappen("Søk opptak") for å starte søknaden:
1) Klikk på "Logg på eller registrer deg via ID-porten"
2) Logg deg inn via elektronisk ID
3) Velg deretter Betalings- og oppdragsstudier
4) Velg deretter Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
5) Velg deretter 7000 Kommunikasjonsrådgiverstudiet i "Velg søknadsalternativ"

Studieavgift er på kr 22.000 for studieåret 2020/2021.I tillegg til studieavgiften kommer kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell, samt reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene. Det betales også ordinær semesteravgift.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!