Vis studentum.no som: Mobil

Grønt entreprenørskap - Årsstudium

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Varighet: 2 år
Heltid/Deltid: Deltid
Oppstart: Høst
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Innlandet
Type utdanning: Årsstudium
Studiesteder: Evenstad, Rena

Grønt entreprenørskap - Årsstudium

Årsstudium i Grønt entreprenørskap ved Høgskolen i Innlandet

Grønt entreprenørskap – samlingsbasert deltidsstudium

Grønt entreprenørskap gir deg økt kompetanse i arbeid med innovasjon og entreprenørskap i lokalsamfunn, knyttet til landsbygda og relaterte næringer. Studiet er relevant for deg som ønsker å arbeide med nyskaping og forretningsutvikling, og for deg som ønsker å realisere en egen forretningside eller kanskje ønsker en ny karriere i livet.

Grønt entreprenørskap er et deltidsstudium (2 år) med samlinger på Bjørkelangen, Evenstad og Rena. Studiet gir 60 studiepoeng.

Emner i studiet

  • Innovasjon, entreprenørskap og samfunnsmessige forutsetninger
  • Naturgrunnlaget og dets bærekraft
  • Selvledelse og coaching
  • Forretningsutvikling
  • Prosjektutvikling og prosjektledelse i praksis
  • Bærekraftig landbruk

Om studiet

I dagens samfunn er vi generelt opptatt av nyskaping, innovasjon og entreprenørskap. Det er allmenn enighet om at kunnskap om innovasjon og entreprenørskap er sentralt for utvikling og verdiskaping, for så vel næringslivsaktører som samfunn og offentlige virksomheter. Det finnes samtidig bred enighet om at dette skal skje i samfunnsmessig bærekraftige former.

Årsstudium i grønt entreprenørskap er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Høgskolestiftelsen for innovasjon & entreprenørskap på Bjørkelangen. Det er samlingsbasert og kjøres på deltid slik at du kan studere ved siden av annet arbeid. Studiet skal gi deg kunnskap slik at du kan identifisere og utvikle landsbygdsrelaterte virksomheter. Som en del av studiet skal du kunne gjennomføre et prosjekt hvor du deltar i utviklingsarbeidet og ulike former av entreprenørielle aktiviteter.

Studiet kombinerer kunnskap og kreativitet i praksis, gjennom konkret handling og refleksjon. Hensikten er at studentene gjennom løpende praktisk arbeid kobler teoretisk kunnskap og prosjektarbeid i et virkelig utviklingsprosjekt. Det legges vekt på ressursutnyttelse og hensyn til miljø/klima- og markedsmessige utfordringer i perspektiv av økonomi, bærekraft og miljøhensyn.

Studiet skal i tillegg gi grunnleggende kompetanse for arbeid med innovasjon og entreprenørskap i lokalsamfunn og rurale strøk. Behov og muligheter for utvikling og nyskapende tiltak vektlegges gjennom fokus på oppstart av ny virksomhet eller videreutvikling av etablerte foretak.  

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og kan inngå som en del av en fri bachelorgrad.

Kostnader

84.400,- i tillegg til semesteravgift

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no