Vis studentum.no som: Mobil

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Elverum
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Bachelor

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag – bachelorgrad

Ønsker du å ta en yrkesrettet utdanning innen kroppsøving og idrettsfag? Drømmer du om en aktiv arbeidshverdag med barn og unge? Da kan faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag være riktig valg for deg!

Om faglærerutdanningen

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir deg kunnskap til å arbeide med elevers utvikling og læring på en profesjonell måte. Studiet har tett kobling mellom teori og praksis, og byr på stor variasjon, kroppsutfoldelse og mulighet til å bryte egne barrierer. Du får erfare ulike aktiviteter og idretter, og får utvikle egne ferdigheter og din undervisningskompetanse innenfor disse.

Campus Elverum har en sterk folkehelseprofil, nye og moderne fasiliteter, godt studentmiljø og lang og god erfaring med å drive med lærer- og kroppsøving/idrettsutdanning.

Jobbmuligheter

Du kan jobbe som faglærer i kroppsøving og idrettsfag på alle nivåer i grunnskolen og i videregående skole. Med en bred innføring i fysisk aktivitet og idrett kan du som faglærer fremme glede, spenning og utfordring gjennom aktivitet, bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling hos elevene og å øke forståelsen for betydningen av en aktiv livsstil. Utdanningen gir deg også gode jobbmuligheter i andre sektorer der opplæring, formidling og forståelse av fysisk aktivitet er sentralt.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole, og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk og 3 i matematikk.  

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no

Studiested og bomuligheter

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!