Vis studentum.no som: Mobil

Engelsk - Årsstudium

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
1 år
Årsstudium
Oppstart: Høst - Hamar
Ja

Engelsk - Årsstudium

Årsstudium i engelsk

Årsstudium i engelsk er både et ferdighets-, kunnskaps-, og dannelsesfag. Utdanningen gir en bred innføring i engelsk språk og engelskspråklig litteratur og kultur, og både teori og praktiske språkferdigheter vektlegges.

Utdanningen har fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Emnene har fokus på grammatikk og fonetikk (lydsystem og intonasjon), og litteratur og kulturkunnskap fra engelskspråklige land.

Høgskolen i Innlandet har en av Norges største engelskseksjoner på høgskolenivå. Vi har et godt læringsmiljø hvor vi setter deg og dine behov i sentrum.

Videre studier/jobbmuligheter

Faget er nyttig i mange ulike yrker, for eksempel innen undervisning, handel og reiseliv, finans, teknologi og oljeindustri, media og kommunikasjon. I eksport- og importvirksomhet bruker de fleste bedrifter engelsk som arbeidsspråk. Når du har fullført årsstudiet kan du ta engelsk fordypning på 30 studiepoeng, og da er du halvveis til en bachelorgrad med hovedvekt på engelsk. Med en bachelorgrad kan du søke opptak til en mastergrad. Høgskolen i Innlandet tilbyr flere relevante mastergrader for deg med en språkinteresse, for eksempel Master i kultur- og språkfagenes didaktikk. Når du har en mastergrad, kan du for eksempel ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og få undervisningskompetanse, noe vi tilbyr ved Høgskolen i Innlandet. Med en mastergrad kan du også søke opptak til en doktorgrad. Høgskolen i Innlandet tilbyr et PhD-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, hvor engelskfaget utgjør et av fire kjerneområder. Med andre ord: Mulighetene er mange!

Opptakskrav/Søknad

Students must satisfy the general requirements for admission to third level studies in Norway.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!