Vis studentum.no som: Mobil

Bærekraftig landbruk - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Oppstart: Kontakt Høgskolen i Innlandet - Blæstad
Søknadsfrist: Tilbys ikke studieåret 2017-2018
Ja

Bærekraftig landbruk - Master

Master i bærekraftig landbruk

Ønsker du å lære om effektiv og bærekraftig matproduksjonen? Vil du bli del av et godt studie- og forskningsmiljø hvor alle er opptatt av jordbruk? Og vil du bli attraktiv for mange spennende jobber? Da kan master i bærekraftig landbruk være utdanningen for deg!

Kort om studiet

Studiet kombinerer økologisk innsikt med produksjonsteknikk og gir dermed et unikt utgangspunkt for å forstå og forme morgendagens jordbruk. Vi jobber sammen for økt praktisk forståelse av hvordan jordbruket kan bli både miljøvennlig og effektivt.

Første semester består av emner om grunnleggende begreper i økologi, menneskelig påvirkning av økosystemer og forskningsmetoder med statistikk. Disse emnene har videooverførte forelesninger fra Evenstad. Andre semester består av emner i agroøkologi og i miljøvennlig jordbruksteknologi på Blæstad. Det andre studieåret brukes på en stor masteroppgave, eller en noe mindre masteroppgave kombinert dette med andre relevante emner ved Høgskolen i Innlandet, eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.

NB: Studiet tilbys ikke studieåret 2017 - 2018.

Studiested Blæstad

Blæstad er et unikt studiested som befinner seg i et av landets aller beste jordbruksdistrikter. Studiestedet er utstyrt med landbruksmaskiner og redskaper og sitt eget jordbruksareal som blant annet brukes til forsøk som genererer data til masteroppgaven.

Undervisningen foregår på engelsk.

Opptakskrav/Søknad

Requirements for admission

To enter the program, the students are required to have a bachelor's degree within agricultural or related sciences (e.g. agronomy, soil science, crop science, animal science, agricultural engineering, agricultural economics, forestry or wildlife management) and to confirm the achievement of either:

  • A Norwegian bachelor degree, or an education recognized as being equivalent to a Norwegian bachelor degree
  • An education recognized as three years of higher education in Norway
  • Education approved as equivalent to the above-mentioned degrees according to University law § 3-4

Note that bachelor degrees (3 years of study) from a number of countries are recognized only as 2 years of higher education in Norway. Among these are most South American countries, USA, Russia and a number of Asian and African countries like India and Nigeria. For more information on recognition criteria visit NOKUT.

Your degree from higher education has to include the equivalent of at least 80 ECTS credits of the following subjects:

  • Minimum 7,5 ECTS-credit equivalents in statistics or similar topics
  • Minimum 72,5 ECTS-credit equivalents in agricultural or related topics, e.g. agronomy, soil science, crop science, agricultural engineering, agricultural economics, forestry or wildlife management.

The study may be limited to a certain number of students decided yearly. In this case the ranking of students will follow the average weighted (ECTS credits) marks from your degree in higher education.

English language requirement

All non-native English speakers must provide official documentation of English language proficiency at the level of Norwegian upper secondary school/high school. English must have been the primary foreign language in at least seven years in primary, secondary and upper secondary school, alternatively an A-level exam in English. Applicants who do not fill these requirements, or are not sure that they do must take one of the following tests:

  • TOEFL with a score of 500 (written), 170 (computer based), 60 (internet based)
  • IELTS with a score of 5.0

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!