Vis studentum.no som: Mobil

Agronomi - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Blæstad
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Agronomi - Bachelor

Bachelor i agronomi

Jorda står overfor store utfordringer med hensyn til klima, miljø og matproduksjon. Dette medfører et stort behov for agronomisk kompetanse.

Bachelor i agronomi har en allsidig og helhetlig profil. Alt for å gi deg kunnskap om hvordan vi på best mulig måte kan sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både lokalt og globalt.

Plante- og husdyrfag

Bachelorgraden er den eneste innen jordbruksfag i Norge som omfatter både plante- og husdyrfag. Øvelser med arbeid i laboratorier og på jordet med vår- og høstonn går sammen med forelesninger, slik at du får en utdanning som kombinerer teoretisk kunnskap med praktiske ferdigheter.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum.

Emner i studiet

 • Geologi og jordlære
 • Biologi
 • Rapport og analyse
 • Husdyrhold 1
 • Plantekultur 1
 • Plantekultur 2
 • Husdyrhold 2
 • Økonomi og entreprenørskap
 • Feltmekanisering 1 – Våronn
 • Feltmekanisering 2 – Høstonn
 • Husdyrmiljø og innendørsmekanisering
 • Bacheloroppgave i agronomi
 • Landbruk, miljø og samfunn

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!