Lønn og fremtidsutsikter for Skipsmegler

Som skipsmegler jobber du med kjøp og salg av maritime varer og tjenester.

Skipsmegleren er en rådgiver og mellommann som bidrar til forhandlinger og avtaleinngåelse av maritime forretninger over hele verden. Det kan være avtaler om frakt, der skipsmegleren kobler ledig skipskapasitet og fraktoppdrag. Kjøp og salg av nye eller brukte skip, eller avtaler om tjenester som knytter seg til skipsanløp. 

Som skipsmegler skal du sørge for

Les mer om Skipsmegler

Som skipsmegler må du kunne ta initiativ, være resultatorientert og ha stor arbeidskapasitet. Du må være god til å kommunisere og ha gode samarbeidsegenskaper. Du bør også ha en interesse for shipping og en forståelse for økonomi.

Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket. Skipsmeglerforbundet har likevel retningslinjer for hvordan skipsmeglere bør utføre jobben.    

Skipsmeglere har ofte en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Skipsmeglere blir ofte ansatt etter å ha gjennomgått en assistentperiode hos et

Les mer om Skipsmegler
* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
112 880 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Skipsmegler

Menn tjener 44% mer enn kvinner
 • 112 880 NOK
 • 66 990 NOK
 • 120 560 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor
 • 112 880 NOK
Lønnsutvikling for Skipsmegler

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 100 410 NOK
 • 91 440 NOK
 • 102 910 NOK
 • 104 840 NOK
 • 122 030 NOK
 • 112 880 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 2 NOK
Annonser