Lønn og fremtidsutsikter for Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Relaterte yrker: Husøkonom Innkjøper Kirkeverge

En arkivar kan jobbe med arkiv og dokumentasjonsbehandling i forvaltningen eller i en arkivinstitusjon som bevarer historiske arkiver. Arbeidsoppgaver avhenger av arbeidssted. 

Arkivarer i arkivdanningen/forvaltningen: 

Arkivdanning handler om å skape arkiver. Som arkivar her, jobber du med dokumentforvaltning i virksomheten du er ansatt i. Her kan du ha

Les mer om Arkivar

Du bør være nøyaktig, strukturert og ryddig, og til enhver tid kunne ha oversikt over store mengder informasjon. Du bør like å omgås mennesker, være serviceinnstilt og kunne formidle kunnskap.

Arkivaren må ha høyere utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitenskapelige fag, jus, økonomi og IT. Arkivar er ikke en beskyttet tittel, og det er mange måter å skaffe seg arkivkompetanse på.

* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
52 540 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Arkivar

Menn tjener 3% mer enn kvinner
 • 52 540 NOK
 • 52 070 NOK
 • 53 570 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor

Gjennomsnittslønnen er 4% høyere i offentlig enn i privat sektor
 • 50 380 NOK
 • 52 260 NOK
Lønnsutvikling for Arkivar

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 41 550 NOK
 • 43 210 NOK
 • 44 920 NOK
 • 45 860 NOK
 • 46 620 NOK
 • 47 690 NOK
 • 49 210 NOK
 • 52 540 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK
Annonser