Lønn og fremtidsutsikter for Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Bedriften aksjemeglere jobber for kalles for meglerhus. Som aksjemegler er du ansatt der, og handler aksjer på vegne av meglerhusets kunder. Når en kunde kjøper aksjer vil det si at de kjøper en andel av et selskap. Kunden kan tjene penger på dette ved at selskapet gjør det bra. Da vil verdien av aksjene stige, og de kan selge aksjene for mer enn det de har

Les mer om Aksjemegler

Som aksjemegler teller dine personlige egenskaper i tillegg til økonomiutdanningen. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være selvstendig og du må være genuint interessert i aksjer og aksjemarkedet. Integritet er også veldig viktig, fordi kundene må stole på deg for å tørre å følge rådene du gir dem. Aksjemegleryrket krever at du jobber godt under tidspress.

Les mer om Aksjemegler

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet.

De fleste store meglerhus er medlem av Verdipapirforetakenes Forbund som har en egen autorisasjonsordning for ansatte i medlemsbedriften. I

Les mer om Aksjemegler
* Kilde: utdanning.no
Gjennomsnittslønn
104 330 NOK *
Per måned
* Kilde: ssb.no
Gjennomsnittslønn for Aksjemegler

Menn tjener 41% mer enn kvinner
 • 104 330 NOK
 • 70 430 NOK
 • 120 240 NOK
Gjennomsnittslønn for alle kjønn per sektor
 • 104 570 NOK
Lønnsutvikling for Aksjemegler

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 90 630 NOK
 • 89 710 NOK
 • 91 790 NOK
 • 95 400 NOK
 • 95 990 NOK
 • 104 330 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK

Gjennomsnittslønnen for dette yrket har økt over tid
 • 3 NOK
Annonser