Vis studentum.no som: Mobil

Gerontologisk sykepleie - Videreutdanning

VID Bergen
Sammendrag
Deltid
Bergen
2 år, 60 studiepoeng
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Kontakt VID - Bergen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Gerontologisk sykepleie - Videreutdanning

Avansert gerontologi - VID Bergen

Videreutdanning i gerontologisk sykepleie – VID Bergen

En videreutdanning for sykepleiere som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse.

Økende behov for gerontologisk og geriatrisk kompetanse

Befolkningsprognosene viser at gruppen over 80 år, de aller eldste, øker fordi vi lever lengre. De fleste i denne gruppen er aleneboende og ved høy alder ses progredierende funksjonstap, akutt geriatrisk sykdom og forverring av helseplager. Det er dessuten en særlig økning i kroniske lidelser og demens, noe som tilsier at behovene for varierte sykepleie- og omsorgstjenester vil øke.

Gerontologiske sykepleiere må arbeide tverrfaglig, samt inkludere pasienter og pårørendes synspunkter. Samfunnet står overfor store utfordringer i utformingen av sykepleietjenester av høy faglig kvalitet preget av kontinuitet, god ressursutnyttelse og samarbeid på tvers av fag og nivåer.

Studiets hovedmål

Studiet har som mål å utdanne reflekterte sykepleiere som med høy yrkesetisk standard kan vurdere helsebehov, samt iverksette, organisere og evaluere sykepleie- og omsorgstjenester i samarbeid med de eldre, deres pårørende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studiet bidrar videre til økt faglig innsikt og utvikler studentenes evne til å skape gode relasjoner der eldre mennesker blir sett, møtt og bekreftet.

Målgruppe

Gode og sikre helsetjenester til eldre er avhengig av sykepleiefaglig kompetanse innen gerontologi, individuell egnethet og tverrfaglig samarbeid. Studiet henvender seg til søkere med interesse for fagfeltet, som har 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis etter fullført utdanning.

Emner i studiet

  • Grunnlagsforståelse og rammer - gerontologisk sykepleie
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Somatiske og psykiske lidelser relatert til gerontologisk sykepleie
  • Organisering og fagutvikling relatert til gerontologisk sykepleie
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskingsetikk

Organisering av studiet

Studiet gir 60 studiepoeng og er samlingsbasert. Studiet tas på deltid over to år (fire semester) og har en forventet studiebelastning på gjennomsnittlig 20 timer i uken. Det er tre ukesamlinger per semester. I tillegg kommer praksisstudier på 3 uker i 2. og 3. semester, til sammen 6 uker. Praksis er tilknyttet både kommune- og spesialisthelsetjenester, og gjennomføres utenom samlingsukene. Studenter som ikke bor i Bergen og omegn oppfordres til selv å skaffe praksisplasser.

For kontakt eller mer informasjon om Gerontologisk sykepleie - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Videreutdanningen kan inngå som første del av master i klinisk sykepleie.

Opptakskrav/Søknad

Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført 3-årig bachelor (180 studiepoeng) i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis (100 % stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning.

For søkere med utenlandsk utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert. Det er en forutsetning med gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. For ytterligere informasjon henvises til høgskolens forskrift om opptak.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Semesteravgift: NOK 570 
Kopiavgift / studentråd: NOK 320 
Studieavgift: NOK 5600

Totalt per semester: NOK 6490

Videopresentasjon

VID har bachelorstudier innen sykepleie, ergoterapi, vernepleie, samfunnsfag, teologi og sosialt arbeid. I tillegg har VID mer enn 30 videreutdanninger og mastergrader. Du finner VID vitenskapelige høgskole i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Gerontologisk sykepleie - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

VID Bergen

VID vitenskapelige høgskole 

VID vitenskapelige høgskole - Bergen

VID Bergen

Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien har blitt til VID Bergen. VID Bergen har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste i samfunnet både gjennom bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanninger. Høgskolen har rundt 300 studenter og 30 ansatte.

Hva betyr VID?

VID står for vitenskapelig, internasjonal og diakonal og dette skal være kvaliteter som preger alle deler av høgskolen virksomhet.

Du trenger ikke være kristen for å studere ved VID. Studentene på høgskolen har mange ulike livssyn. At VID er en diakonal og kirkelig forankret høgskole betyr at høgskolen bygger på kristne grunnverdier. VIDs utdanninger forbereder studentene for en arbeidshverdag hvor man møter mennesker som ofte befinner seg i sårbare situasjoner.

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole tilbyr ca 50 studieprogram fordelt på fire studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen. VID utdanner blant annet sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, vernepleiere, familieterapeuter, prester og diakoner. Høgskolen tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor helse- og sosialfag, samfunns- og kulturfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vis alle utdanninger fra VID Bergen

Kontaktinformasjon til VID Bergen

VID Bergen

Vestlundveien 19
5145 Fyllingsdalen

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Gerontologisk sykepleie - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Videreutdanning for sykepleiere

Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en bachelor i sykepleie har du mange valgmuligheter. Få en oversikt her!

Les mer