Master

Fransk

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Fransk

Vi tilbyr særemne innan fransk lingvistikk og franskspråkleg litteratur, og gir omfattande undervising og opplæring i munnleg og skriftleg bruk av akademisk fransk. I masteroppgåva med rettleiing arbeider du sjølvstendig med forsking på og analyse av ei problemstilling. Oppgåva kan ha eit kulturfagleg perspektiv, eller kome frå fransk lingvistikk eller litteratur. Masterprogrammet har også som mål at du tek aktivt del i forskingsprosjekt ved Institutt for framandspråk, slik at du utviklar ei kritisk og sjølvstendig haldning til problem og metodar innan vitskapsgreinene i faget.
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights