Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Fransk

Vi tilbyr særemne innan fransk lingvistikk og franskspråkleg litteratur, og gir omfattande undervising og opplæring i munnleg og skriftleg bruk av akademisk fransk.

I masteroppgåva med rettleiing arbeider du sjølvstendig med forsking på og analyse av ei problemstilling. Oppgåva kan ha eit kulturfagleg perspektiv, eller kome frå fransk lingvistikk eller litteratur. Masterprogrammet har også som mål at du tek aktivt del i forskingsprosjekt ved Institutt for framandspråk, slik at du utviklar ei kritisk og sjølvstendig haldning til problem og metodar innan vitskapsgreinene i faget.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!