Vis studentum.no som: Mobil

Videregående befals­utdanninger

Forsvarets høgskole
8-12 uker (avhengig av VBU1/2/3)
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Bergen, Oslo, Trondheim
Kontakt Forsvaret for mer informasjon

Om utdanningen

Videregående befals­utdanninger

Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å bekle OR 6-9 stillinger på tropps-, kompani- og bataljonsnivå.

Fakta om studiet

 • Type: Befalsutdanning
 • Sted: Oslo, Trondheim, Bergen
 • Varighet: 8-12 uker (avhengig av VBU1/2/3)
 • Avdeling: Forsvarets høgskole

Opptakskrav/Søknad

Krav Hæren

VBU 1:

 • Fullført grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Være tilsatt i graden OR5+ med ønske om tre års tjenesteerfaring
 • Registrert og bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav (årets eller fjorårets)
 • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig, eller tilfredsstille krav til å kunne få dette

VBU 2: 

 • Gjennomført og bestått befalsutdanning
 • Fast OR 6-grad med normalt tre års tjenesteerfaring på gradsnivået
 • Søkere til VBU 2 skal normalt ha fullført og bestått VBU 1, eller ha fått godskrevet dette
 • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig og NATO Secret.
 • Registrert bestått årlig fysisk test ut fra stillingens krav i inneværende år eller forrige

Krav Luftforsvaret

VBU 1:

 • Fullført grunnleggende befalsutdanning
 • Grad: OR-5+, ønskelig med tre års tjenesteerfaring
 • Registrert og bestått årlig fysisk test for inneværende år eller forrige
 • Ha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig, eller tilfredsstille krav til å kunne få dette
 • Tilfredsstille helsekrav etter Bestemmelse for militær helsetjeneste og legebedømmelse

VBU 2:

 • Gjennomført og bestått befalsutdanning
 • Fast OR 6-grad med normalt tre års tjenesteerfaring på gradsnivået
 • Søkere til VBU 2 skal normalt ha fullført og bestått VBU 1. Fritaksbestemmelser er nærmere beskrevet i eget punkt
 • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig, eller tilfredsstille krav til å kunne få dette
 • Registrert bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav
 • Det er søkerens eget ansvar å kontrollere at korrekt og oppdatert informasjon er registrert i eget rulleblad

Krav Sjøforsvaret

VBU 1:

 • Fullført grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Være tilsatt i graden OR5+ med ønske om tre års tjenesteerfaring
 • Registrert og bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav (årets eller fjorårets)
 • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig

VBU 2:

 • Fullført grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Fast OR6 grad med ønske om tre års tjenesteerfaring på gradsnivået
 • Søkere til VBU 2 skal normalt ha fullført og bestått VBU 1, eller ha fått godskrevet dette
 • Inneha gyldig sikkerhetsklarering for Hemmelig
 • Registrert og bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav (årets eller fjorårets)

Krav til søker VBU 3

 • OR 7 med minimum tre års gradsansiennitet
 • Fullført VBU 2 (eller godskrevet dette)
 • Sikkerhetsklarering for Hemmelig/NATO Secret. Denne må være gyldig ut kursets varighet
 • Godkjent vandel
 • Registrert bestått årlig fysisk test i henhold til stillingens krav

Studiefakta, Tittel m.m

Utdanningen bygger på hverandre og finnes på tre nivåer. Skoleplass tildeles ut i fra tjenestestilling. Hensikten er å tilføre befal leder- og profesjonskompetanse for å tjenestegjøre på høyere gradsnivå i spesialistsøylen.

Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole

​En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles du til å bli en spesialist eller offiser.

Fordeler med utdanning i Forsvaret

 • Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet – også i sivilsamfunnet.
 • Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret.
 • Gratis utdanning: Forsvaret dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån.
 • En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis.
 • Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret.

Muligheter ved Forsvarets høgskole

 • Befalsutdanninger
 • Mastergrad
 • Bachelorutdanninger og årsstudium
 • Kurs og enkeltemner
Vis alle utdanninger fra Forsvarets høgskole

Kontaktinformasjon til Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskoleStudiested

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!