Service- og administrasjonsfaget

Forsvarets høgskole
Sammendrag
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Riksdekkende
2 år
Heltid

Service- og administrasjonsfaget

Fagbrev i service og administrasjon gir kunnskap og innsikt i saksbehandling, dokumenthåndtering og Forsvarets organisering.

Arbeidsoppgavene i Service- og administrasjonsfaget omhandler kontorservice/støtte, IKT-tjenester og økonomi. Som Service- og administrasjonslærling i Forsvaret får du opplæring i bruk av moderne kontor-, økonomi- og dokumenthåndteringssystemer. Du blir involvert i planlegging, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av ulike gjøremål. Dette kan innebære arbeidsoppgaver hvor kunnskap om budsjett, kontorstøtte, møtevirksomhet og informasjonsbehandling er viktig.

Fullført og bestått læretid fører frem til fagbrev i service- og administrasjonsfaget. Yrkestittel er Service- og administrasjonsmedarbeider. Ved å gjennomføre læretiden i Forsvaret får du også mulighet til å benytte Forsvarets gode studietilbud. Du kan ta generell studiekompetanse som nettstudium og få støtte til andre yrkesrettet kurs i løpet av læretiden. Forsvaret har lærlinger på ulike tjenestesteder over hele landet og på sjøforsvarets fartøy. Antall læreplasser på de ulike tjenestestedene varierer fra år til år, og med det enkelte lærefag, men muligheten for en spennende læreplass er god i Norges største lærebedrift.

Kontaktinformasjon til Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole


Tlf: 915 03 003


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!