Vis studentum.no som: Mobil

Flysystem­­mekaniker­­faget

Forsvarets høgskole
Sammendrag
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Riksdekkende
2 år
Heltid

Flysystem­­mekaniker­­faget

Som lærling i flysystemmekanikerfaget får du opplæring i vedlikehold av en av Luftforsvarets flytyper. Forsvaret har dyktige fagansvarlige som vil gi deg god kompetanse på viktige områder som helhetstenkning, analyse og system- og sikkerhetsforståelse samt forståelse for viktigheten av dokumentasjon og kvalitetssikring. Fagopplæringen vil variere med hvilken flytype du får læreplass på. Etter gjennomført rekruttskole (8 uker) fortsetter du med kurs i teknisk forvaltning-flyfag (5 uker) ved Luftforsvarets skoler (LS). Deretter følger introduksjonskurs eller typekurs av varierende lengde. Ytterligere fagopplæring vil foregå på en av Luftforsvarets flystasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er flysystemmekaniker. Etter bestått fagbrev og fullført læreperiode, har du gode muligheter for videre tilsetting hvis du fyller Forsvarets øvrige krav til ansettelse. Ved å gjennomføre læretiden i Forsvaret kan du også bruke Forsvarets gode studietilbud. Du kan ta generell studiekompetanse som nettstudium og få støtte til andre yrkesrettede kurs i løpet av læretiden. Forsvaret har lærlinger på ulike tjenestesteder over hele landet og på sjøforsvarets fartøy. Antall læreplasser på de ulike tjenestestedene varierer fra år til år, og med det enkelte lærefag, men muligheten for en spennende læreplass er god i Norges største lærebedrift.

Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole

​En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles du til å bli en spesialist eller offiser.

Fordeler med utdanning i Forsvaret

  • Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet – også i sivilsamfunnet.
  • Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret.
  • Gratis utdanning: Forsvaret dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån.
  • En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis.
  • Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret.

Muligheter ved Forsvarets høgskole

  • Befalsutdanninger
  • Mastergrad
  • Bachelorutdanninger og årsstudium
  • Kurs og enkeltemner
Vis alle utdanninger fra Forsvarets høgskole

Kontaktinformasjon til Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole


Tlf: 915 03 003


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!