Vis studentum.no som: Mobil

Anlegg - Teknisk linje

Fagskolen i Kristiansand
Sammendrag
Varighet: 2 år (4 år på deltid)
Pris: 0 NOK
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid/deltid
Søknadsfrist: 15. april - deretter løpende opptak
Utdanningsinstitutt: Fagskolen i Kristiansand
Type utdanning: Fagskole
Oppstart: Kontakt Fagskolen i Kristiansand - Kristiansand

Anlegg - Teknisk linje

Anlegg - Fagskolen i Kristiansand

Anlegg 

Anlegg ved Fagskolen i Kristiansand er en utdanning som kan gi helt nye jobbmuligheter for deg som er fagarbeider. Arbeidsmarkedet er under stadig endring, blant annet ved import av fagarbeidere fra andre land. Som fagtekniker fra Fagskolen i Kristiansand står du godt rustet til å møte et arbeidsmarked med stadig økende kompetansekrav.

Studiet Anlegg går over 2 år på heltid, men kan også tas over 4 år som deltidsstudium, der studentene normalt går på skolen to dager (en hel dag + en ettermiddag) i uken.

Hvorfor skal jeg velge Anlegg?

Kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor. De siste årene har det vært økende etterspørsel etter folk med denne kompetansen. Velger du Fagskolen i Kristiansand får du gjerne tilbud om jobb før du er uteksaminert!

Hvilke yrkesmuligheter gir studiet?

Som fagtekniker har du mange jobbmuligheter med stor spennvidde. Du kan jobbe i det private næringsliv i tradisjonelle virksomheter som mellomleder/ingeniør innen betong, anleggsdrift og fjellteknikk. Du kan også jobbe i offentlig sektor innen eksempelvis kommunalteknikk og landmåling. I tillegg vil du også kvalifisere som yrkesfaglærer i videregående skole.

Fag på linjen BYGG OG ANLEGG - fordypning Anlegg

Stikking og nivellering
Bruk, kontroll og justering av nivellerkikkert, laser, teodolitt og totalstasjon. Bruk av kart og tegninger. Digitale kart. Grunnlag i koordinatberegning. Beregning og bruk av stikkingsdata (høyder og koordinater). Innmåling og utstikking. Lengde- og tverrprofil. Masseberegning.

Bygg- og anleggskonstruksjoner
Prinsippene for påførte belastninger og opptredende spenninger på bygg og anleggskonstruksjoner. Gjennomgang av alternative løsninger til bærekonstruksjoner for bygg, broer, dammer, forstøtningsmurer, samt fundamenter og veier. Sikringsmetoder for byggegroper, vegskjæringer og grøfter. Generelt om HMS og Byggherreforskriften. Stillasbygging og vanlig utstyr og maskiner for bygg og anlegg.

Anbud/ kontrakter
Prinsippene for anbud i henhold til gjeldende standarder. Entrepriseformer og tilhørende standarder (hovedentreprise, totalentreprise, delt entreprise, underentreprise). Kontraktsinngåelse generelt, samt bruk av standardkontrakter.

Betongkonstruksjoner
Grunnleggende om betongens egenskaper og virkemåte, dimensjonering, nedbøyninger. Bruk av
programvare for tverrsnittsberegninger. Betong og armeringstegninger. Spenningstilstander. Knekking, bolteforbindelser.

Anleggskonstruksjoner
Lover og forskrifter for veianlegg, krav til arbeidsutførelse og kontroll, masseberegning, planlegging/prosjektering av veianlegg, linjeføring.

Fjellarbeid
Bore- og transportutstyr, ventilasjon av tunneler,sprengstoff og bruksområder, boremønster, beregning
av ladningsmengder. Planlegging av tennerekkefølge og rystelser, drøftelser av bore- og sprengningsplaner med
skytebas.

Hovedprosjekt
Hovedprosjektet utføres i grupper på 3-4 studenter i samarbeid med det lokale næringslivet.

For kontakt eller mer informasjon om Anlegg - Teknisk linje, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Det er i to mulige inntakskriterier:
a) Fagbrev
b) Realkompetanse
(Minimum 5 års relevant yrkespraksis).
I realkompetansen kan årene med yrkespraksis være bygd opp av relevant utdanning

Kontakt Fagskolen i Kristiansand for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning. Gir tittelen fagtekniker.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Anlegg - Teknisk linje.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand ligger midt i Kristiansand sentrum, og er en av landets største tekniske fagskoler. Her finnes både maritime linjer, tekniske linjer og helsefag. Teknisk fagskole gir en solid lederkompetanse på mellomnivå.

Kristiansand er et attraktivt studiested med flere tusen studenter. Kristiansand har også flere festivaler gjennom året, samt et bredt spekter av fritidstilbud.

Hva er Fagskole?

Teknisk fagskole, maritim fagskole og fagskole for helsepersonell er en videreutdanning direkte tilpasset de som har fagbrev (eller tilstrekkelig realkompetanse).

Studietilbud ved Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand tilbyr følgende studier:

 Anlegg
 Bygg
 Maskinteknikk
 Mekatronikk
 Prosessteknikk
 Automatisering
 Elkraft
 Helse, aldring og aktiv omsorg
 Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 Maskinoffiser
 Dekksoffiser

Studie som del av bachelorgrad

Fagskolen i Kristiansand samarbeider med Universitetet i Agder. Studiene i byggfag, elkraft, maskinteknikk og mekatronikk gir muligheter for opptak og fritak for studiepoeng ved bachelor i ingeniørfag. Byggfag gir fritak for 40 studiepoeng i Byggdesign og Elenergi gir fritak for 50 studiepoeng i Fornybar energi. Det tilrettelegges for fullføring av bachelor på to år. Mekatronikk og Maskinteknikk gir foreløpig fritak for 20 studiepoeng i Mekatronikk, og det tilrettelegges ikke for fullføring på to år. For linjene Maskinteknikk og Bygg har Fagskolen i Kristiansand en tilsvarende avtale med Vitus Bering University College i Horsens i Danmark.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Kristiansand

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Tollbodgata 75
4604 Kristiansand